aktualizováno: 08.08.2019 20:24:55

Městys Nepomyšl

Svazek obcí Podbořansko

SOP - návrh Závěrečného účtu za rok 2018.pdf                                                         Vyvěšeno: 17.05.2019     Sejmuto: 12.06.2019

SOP - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf                        Vyvěšeno: 25.04.2019     Sejmuto: 12.06.2019

SOP - Oznámení o vyvěšení.pdf                                                                                 Vyvěšeno: 20.12.2018

SOP - zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2019.pdf                                   Vyvěšeno: 11.12.2018

SOP - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpoču SOP na rok 2021.pdf  Vyvěšeno: 11.12.2018

SOP - zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2019.pdf           Vyvěšeno: 15.11.2018    Sejmuto: 11.12.2018

SOP - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2021.pdf       Vyvěšeno: 15.11.2018    Sejmuto: 11.12.2018

SOP - Oznámení o vyvěšení.pdf                                                                                   Vyvěšeno: 27.06.2018

SOP - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP za rok 2017.pdf                      Vyvěšeno: 15.06.2018

SOP - návrh Závěrečného účtu za rok 2017.pdf                                                            Vyvěšeno: 15.05.2018    Sejmuto: 15.06.2018

         - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2017.pdf

         - stavy účtů 2017.pdf

SOP - návrh Smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf  Vyvěšeno: 30.04.2018 

                                                                                                                                                                              Sejmuto: 16.05.2018

Zveřejnění schváleného Rozpočtu SOP na rok 2018.pdf                                                Vyvěšeno: 06.12.2017

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu SOP na rok 2020.pdf                         Vyvěšeno: 06.12.2017

Darovací smlouva mezi Svazkem obcí Podbořansko a obcí Petrohrad.pdf                    Vyvěšeno: 06.12.2017

Zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2018.pdf                         Vyvěšeno: 16.11.2017

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko.pdf       Vyvěšeno: 16.11.2017

Informace o zveřejnění rozpočtových opatření SOP, návrhu Rozpočtu SOP a schváleného Rozpočtu SOP, návrhu Střednědobého výhledu Rozpočtu SOP a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SOP a návrhu Závěrečného účtu SOP a schváleného Závěrečného účtu SOP.pdf                                                                                                                                                         Vyvěšeno 17.07.2017

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP za rok 2016.pdf                  Vyvěšeno: 20.06.2017

Smlouva o výpůjčce mezi Svazkem obcí Podbořansko a Zámeckým spolkem Krásný Dvůr, z.s.pdf        Vyvěšeno 05.01.2017

 

TOPlist