aktualizováno: 08.08.2019 20:24:55

Městys Nepomyšl

Obecné informace

Vážení spoluobčané,

dne 9.4.2019 vyšel zpravodaj městyse Nepomyšl č. 3/2019 s názvem "Nepomyšloviny".  Tento zpravodaj je k zakoupení za cenu 5,- Kč na poště Partner, v kanceláři Úřadu městyse nebo v obchodě Jednoty v Nepomyšli. Starší čísla měsíčníku najdete také na tomto webu v sekci NEPOMYŠLOVINY.

Úřad městyse Nepomyšl nabízí zájemcům elektronické zasílání aktuálních Nepomyšlovin prostřednictvím e-mailu. Takový odběr Nepomyšlovin nebude zpoplatněn. Chcete-li Nepomyšloviny dostávat v elektronické podobě, zašlete e-mail se svou e-mailovou adresou na nepomysloviny@seznam.cz a jako předmět vyplňte Nepomyšloviny zdarma. Následující číslo Nepomyšlovin Vám bude odesláno již pouze v elektronické podobě. 

 

Nově vloženo:
 
ČIpování psů bude povinné od 1.1.2020 - informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen. Prodej se uskuteční v Nepomyšli, ve Dvércích a v Nové Vsi. Bližší informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává Dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě. Předmětem dražby jsou pozemky v k.ú. Dvérce, LV 148, podíl 1/2 o celkové výměře 54.380,50 m2. Vyhlášku najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Provozní dobu sběrného místa v Nepomyšli pro objemný komunální odpad a bio odpad najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
V sekci "Informace pro občany" najdete informaci Újzedního úřadu Hradiště o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště v měsíci srpen 2019.
 
Městys Nepomyšl pořádá Taneční zábavu v sobotu 31.8.2019 od 18.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Bližší informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Městys Nepomyšl pořádá 8. ročník turnaje "O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale" v sobotu 31.8.2019 od 9.30 hodin. Bližší informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Městský úřad Podbořany vydává opatření obecné povahy při nedostatku vody veřejnou vyhláškou - zakazuje odběr povrchových vod s účinností od 9.7.2019 do 31.10.2019. Bližší informace najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Informace pro občany". 
 
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2018 najdete v sekci "Úřední deska", v podsekci "Závěrečný účet"
 
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.6.2019 najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Usnesení z jednání ZM". 
 
Státní pozemkový úřad oznámuje zamýšlený převod p.č.173/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan. Oznámení najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Záměr městyse Nepomyšl č.8/2019 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-4003893/VB/22 mezi Městysem Nepomyšl a ČEZ Distribuce, a.s. najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Záměry městyse". 
 
Protokoly o zkouškách pitné vody v Nepomyšli a ve Dvércích najdete v sekci "Úřední deska".
 
V sekci "Úřední deska" najdete Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018. Příjemce vodného a stočného: Městys Nepomyšl.
 
Úřad práce ČR dává šanci občanům, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Budoucímu zaměstnavateli nabízí dotaci ve výši 15.000,- Kč měsíčně po dobu 9ti měsíců. Podrobnější informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Materiály k doplnění a připomínkování do připravované knihy o historii městyse Nepomyšl najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - oznámení pověřence
Městys Nepomyšl, IČ: 00265284, se sídlem Nepomyšl čp. 102, 439 71 Nepomyšl tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů: MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53, e-mail: gdpr@vladar.cz, tel. +420 353 399 708.
 
                                                                                         

 Úřední hodiny: 

Pondělí: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00 
Úterý: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Středa: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Čtvrtek:          neúřední den
Pátek: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
 

 

ID datové schránky: hyfa9jy

typ schránky: orgán veřejné moci

 

Statistické údaje:

 Vodovod:  Ano
 Kanalizace   (ČOV):  Ano
 Počet částí:  5
 Plynofikace:  Ne
Katastrální výměra:

Nepomyšl 1.530,00 ha

Dětaň           461,84 ha

Dvérce         358,75 ha

Chmelištná 311,33 ha

Nová Ves    159,15 ha

celkem     2.821,07 ha

 

Policie:  NE
Počet  obyvatel:  409  (k 1.1.2016)
Pošta:

 ANO    Pondělí    08.00 - 10.00                                                 14.00 - 16.30                                 Úterý        08.00 - 11.00                                                 14.00 - 15.00                                  Středa      08.00 - 10.00                                                 14.00 - 16.30                                    Čtvrtek     08.00 - 11.00                                                 14.00 - 15.00                                     Pátek        08.00 - 11.00                                                 14.00 - 16.30

Škola:  NE
Zdravotnické   zařízení:  ANO   ordinační hodiny každou středu     7.00 - 8.00 hod.

   

Adresa:                         E-mail:
Nepomyšl čp. 102 ounepomysl@seznam.cz
439 71 Nepomyšl   
   
Telefon:

Starosta:

415 213 133  Lněníček  Josef
   775 213 108                  774 785 416
Telefon:      

Místostarosta:

775 717 403 Bartuška Pavel

 

Ostatní údaje:

Město je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Podbořany

Město je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Podbořany


 

 

   

 


TOPlist