aktualizováno: 13.01.2017 14:31:39

Městys Nepomyšl

Obecné informace

Vážení spoluobčané, dne 29.12.2016 vyšel zpravodaj městyse Nepomyšl č.12/2016 s názvem "Nepomyšloviny". Tento zpravodaj je k zakoupení za cenu 5,- Kč v obchodě na poště Partner nebo v obchodě Jednoty u paní J. Polanové v Nepomyšli. Ti z Vás, kteří si předplatí na celý rok dopředu na úřadu městyse Nepomyšl za cenu 60,- Kč, budou dostávat zpravodaj roznáškou přímo do schránky. Starší čísla měsíčníku najdete také na tomto webu v sekci NEPOMYŠLOVINY.

Úřad městyse Nepomyšl nabízí zájemcům elektronické zasílání aktuálních Nepomyšlovin prostřednictvím e-mailu. Takový odběr Nepomyšlovin nebude zpoplatněn. Chcete-li Nepomyšloviny dostávat v elektronické podobě, zašlete e-mail se svou e-mailovou adresou na nepomysloviny@seznam.cz a jako předmět vyplňte Nepomyšloviny zdarma. Následující číslo Nepomyšlovin Vám bude odesláno již pouze v elektronické podobě.

                                                                    
 
Nově vloženo:
Dotatečné informace k veřejným zakázkám (oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli, oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli a výstavba oplocení obecního úřadu Nepomyšl) najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Záměr městyse Nepomyšl č.1/2017 o prodeji pozemku č.3057/3 o výměře 144 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Záměry městyse".
 
V sekci "Úřední deska" najdete výzvy k podání cenové nabídky na tyto 3 akce:
- Oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli
- Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli 
- Výstavba oplocení obecního úřadu Nepomyšl
 
Zápis z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 20.12.2016 najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Zápisy z jednání ZM".
 
V sekci "Nepomyšloviny" najdete zpravodaj Nepomyšloviny č.12/2016 ze dne 29.12.2016.
 
Bližší informace o odečtech vodného a stočného v obci Nepomyšl  a způsobu platby za 2. pololetí 2016 najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Informace o projektu Transfer, který je určen mladým lidem do 29 let věku, najdete v sekci "Informace pro občany".
 
Základní informace k nové službě Finačního úřadu - zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu - najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu od 1.1.2017 najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Informace pro občany" nebo v sekci "OZV, směrnice a opatření".
 
Státní pozemkový úřad Louny nabízí k pronájmu pozemek č. 529/1 v k.ú. Dvérce. Bližší informace najdete v sekci "Úřední deska". 
 
ČČK Nepomyšl Vás zve na "Kondiční cvičení na gymnastickém míči" každou středu a neděli v tělocvičně úřadu městyse Nepomyšl. Bližší informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Oznámení Státního pozemkového úřadu ČR Teplice o zamýšleném převodu p.č. 2452/7 v k.ú. Nepomyšl najdete v sekci "Úřední deska".
 
Veřejnou vyhlášku - Oznámení městského úřadu Podbořany o zahájení řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany dne 7.11.2016 v 16.00 hodin a Veřejnou vyhlášku - vyrozumění o opravě opísařské chyby najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Dodatek č.3 k příloze č.1 k Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu najdete v sekci "Informace pro občany" nebo v sekci "OZV, směrnice a opatření"
 
                                                                                                                                                                                            

 Úřední hodiny: 

Pondělí: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00 
Úterý: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Středa: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Čtvrtek:      zavřeno - neúřední den
Pátek: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
 

 

ID datové schránky: hyfa9jy

typ schránky: orgán veřejné moci

 

Statistické údaje:

 Vodovod:  Ano
 Kanalizace   (ČOV):  Ano
 Počet částí:  5
 Plynofikace:  Ne
Katastrální výměra:

Nepomyšl 1.530,00 ha

Dětaň           461,84 ha

Dvérce         358,75 ha

Chmelištná 311,33 ha

Nová Ves    159,15 ha

celkem     2.821,07 ha

 

Policie:  NE
Počet  obyvatel:  409  (k 1.1.2016)
Pošta:  ANO    Pondělí    08.00 - 10.00                                                        15.00 - 16.00                                        Úterý        08.00 - 11.00                                      Středa      08.00 - 10.00                                                         15.00 - 16.00                                      Čtvrtek     08.00 - 11.00                                      Pátek        08.00 - 10.00                                                         15.00 - 16.00
Škola:  NE
Zdravotnické   zařízení:  ANO   ordinační hodiny každou středu     7.00 - 9.00 hod.

   

Adresa:                         E-mail:
Nepomyšl čp. 102 ounepomysl@seznam.cz
439 71 Nepomyšl   
   
Telefon:

Starosta:

415 213 133  Lněníček  Josef
   775 213 108                  774 785 416
Telefon:      

Místostarosta:

775 717 403 Bartuška Pavel

 

Ostatní údaje:

Město je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Podbořany

Město je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Podbořany


 

 

   

 

TOPlist