aktualizováno: 18.12.2018 11:51:03

Městys Nepomyšl

Závěrečný účet

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf         vyvěšeno_ 09.07.2018

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                             vyvěšeno: 09.07.2018

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha za rok 2017.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky za rok 2017.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2017.pdf

      - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2017.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

 

     

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                   vyvěšeno: 06.06.2018, sejmuto: 29.06.2018

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                                       vyvěšeno: 06.06.2018, sejmuto: 29.06.2018

     - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017.pdf

     - příloha č.2 - rozvaha za rok 2017.pdf

     - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017.pdf

     - příloha č.4 - příloha účetní závěrky za rok 2017.pdf

     - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2017.pdf

     - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2017.pdf

     - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

     - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

 

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf                  vyvěšeno: 10.07.2017

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf - zde ke stažení      vyvěšeno: 10.07.2017

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2016.pdf

      - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2016.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

 

Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření Městyse Nepomyšl, o zveřejnění návrhu Rozpočtu a schváleného Rozpočtu Městyse Nepomyšl, o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Nepomyšl a o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu a schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl.pdf                     vyvěšeno: 31.03.2017

 

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf                   vyvěšeno:12.06.2017, sejmuto: 30.06.2017

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf - zde ke stažení       vyvěšeno:12.06.2017, sejmuto: 30.06.2017

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2016.pdf

      - příloha č.6 - výroční  zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2016.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

TOPlist