DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.03.2021 13:39:42

Městys Nepomyšl

Svazek obcí Podbořansko

SOP - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2023.pdf  Vyvěšeno: 18.11.2020     Sejmuto: 9.12.2020

SOP - zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2021.pdf      Vyvěšeno: 18.11.2020      Sejmuto: 9.12.2020

SOP - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi SOP a Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s..pdf

                                                                                                                                 Vyvěšeno: 23.06.2020    Sejmuto: 30.06.2023

SOP - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP za rok 2019.pdf                Vyvěšeno: 16.06.2020     Sejmuto: 30.06.2021

         - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2019.pdf

         - stavy účtů 2019 - předvaha.pdf

         - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2019.pdf

SOP - zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SOP za rok 2019.pdf                          Vyvěšeno: 25.05.2020    Sejmuto: 10.06.2020 

          - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2019.pdf             

          - stavy účtů 2019 - předvaha.pdf

          - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2019.pdf

SOP - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi SOP a PhDr. Vojtěchem Peksou.pdf   Vyvěšeno: 05.03.2020   Sejmuto: 31.03.2023

SOP - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2022.pdf   Vyvěšeno: 04.12.2019

SOP - zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020.pdf                                          Vyvěšeno: 04.12.2019

SOP - zveřejnění návru rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2020.pdf           Vyvěšeno: 15.11.2019    Sejmuto: 04.12.2019

SOP - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2022.pdf     Vyvěšeno: 15.11.2019   Sejmuto: 04.12.2019

SOP - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi SOP a PhDr.Vojtěchem Peksou.pdf    Vyvěšeno: 16.10.2019    Sejmuto: 15.10.2022

SOP - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018.pdf                            Vyvěšeno: 09.07.2019    

SOP - návrh Závěrečného účtu za rok 2018.pdf                                                         Vyvěšeno: 17.05.2019    Sejmuto: 09.07.2019

SOP - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf                        Vyvěšeno: 25.04.2019     Sejmuto: 12.06.2019

SOP - Oznámení o vyvěšení.pdf                                                                                 Vyvěšeno: 20.12.2018

SOP - zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2019.pdf                                   Vyvěšeno: 11.12.2018

SOP - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpoču SOP na rok 2021.pdf  Vyvěšeno: 11.12.2018

SOP - zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2019.pdf           Vyvěšeno: 15.11.2018    Sejmuto: 11.12.2018

SOP - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2021.pdf       Vyvěšeno: 15.11.2018    Sejmuto: 11.12.2018

SOP - Oznámení o vyvěšení.pdf                                                                                   Vyvěšeno: 27.06.2018

SOP - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP za rok 2017.pdf                      Vyvěšeno: 15.06.2018

SOP - návrh Závěrečného účtu za rok 2017.pdf                                                            Vyvěšeno: 15.05.2018    Sejmuto: 15.06.2018

         - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2017.pdf

         - stavy účtů 2017.pdf

SOP - návrh Smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf  Vyvěšeno: 30.04.2018 

                                                                                                                                                                              Sejmuto: 16.05.2018

Zveřejnění schváleného Rozpočtu SOP na rok 2018.pdf                                                Vyvěšeno: 06.12.2017

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu SOP na rok 2020.pdf                         Vyvěšeno: 06.12.2017

Darovací smlouva mezi Svazkem obcí Podbořansko a obcí Petrohrad.pdf                    Vyvěšeno: 06.12.2017

Zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2018.pdf                         Vyvěšeno: 16.11.2017

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Podbořansko.pdf       Vyvěšeno: 16.11.2017

Informace o zveřejnění rozpočtových opatření SOP, návrhu Rozpočtu SOP a schváleného Rozpočtu SOP, návrhu Střednědobého výhledu Rozpočtu SOP a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SOP a návrhu Závěrečného účtu SOP a schváleného Závěrečného účtu SOP.pdf                                                                                                                                                         Vyvěšeno 17.07.2017

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP za rok 2016.pdf                  Vyvěšeno: 20.06.2017

Smlouva o výpůjčce mezi Svazkem obcí Podbořansko a Zámeckým spolkem Krásný Dvůr, z.s.pdf        Vyvěšeno 05.01.2017