DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.03.2021 13:39:42

Městys Nepomyšl

Územní plán

Územní plán Nepomyšl 

Veřejná vyhláška - Návrh ÚP Nepomyšl, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Nepomyšl na udržitelný rozvoj.pdf

Textová část Návrhu ÚP Nepomyšl 

01_ÚP_Nepomyšl_NÁVRH_SJ.pdf

02_ÚP_Nepomyšl_ODŮV_SJ.pdf

03_VVUPURU_ÚP_Nepomyšl_SJ.pdf

04_VVUPURU_ÚP_Nepomyšl_PŘÍLOHA_SEA_SJ.pdf

05_VVUPURU_ÚP_Nepomyšl_PŘÍLOHA_NATURA_SJ.pdf

Grafická část Návrhu ÚP Nepomyšl

1) Výkres základního členění

1_1_ÚP_Nepomyšl_ZCU_L.pdf

1_1_ÚP_Nepomysl_ZCU_P.pdf

2) Hlavní výkres

1_2_ÚP_Nepomyšl_HLV_L.pdf

1_2_ÚP_Nepomyšl_HLV_P.pdf

3) Výkres VPS, VPO a asanací

1_3_ÚP_Nepomyšl_VPS_L.pdf

1_3_ÚP_Nepomyšl_VPS_P.pdf

4) Koordinační výkres

2_1_ÚP_Nepomyšl_KOORD_L.pdf

2_1_ÚP_Nepomyšl_KOORD_P.pdf

5) Výkres širších vztahů

2_2_ÚP_Nepomyšl_ŠV.pdf

6) Výkres předpokládaných záborů ZPF

2_3_ÚP_Nepomyšl_ZPF_L.pdf

2_3_ÚP_Nepomyšl_ZPF_P.pdf

                                                                                                                                Vyvěšeno: 19.08.2020               Sejmuto: 04.10.2020

 

Poslední verze koordinačního výkresu Územního plánu Nepomyšl.pdf                 vyvěšeno: 04.01.2019

Územní plán Nepomyšl - sken tištěné podoby.pdf

(Územní plán Nepomyšl je též zveřejněn na stránkách MěÚ Podbořany - odbory úřadu - stavební úřad - úřad územního plánování - územní plány.

 

V současné době je pořizován nový územní plán. 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Nepomyšl za období 2006 - 2015.pdf