DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.03.2021 13:39:42

Městys Nepomyšl

Úřední deska

Zadávající úřad                       Dokumenty ke zveřejnění                                                                           Datum vyvěšení      Datum sejmut        

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                          11.12.2020      18.12.2020

Městys Nepomyšl      Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.11.2020.pdf   04.12.2020

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                           20.11.2020     27.11.2020

Krajský úřad Ústeckého kraje  Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - záměr "Rozšíření kapacity skládky Vrbička - 5. etapa".pdf                                                                                                                                                                                                                     16.11.2020

Městský úřad Podbořany  Sdělení k doručení - výzva k vyzvednutí písemnosti určené do vlastních rukou - adresát Mikuláš Hlaváč.pdf                                                                                                                                                                                                                27.10.2020

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.14/2020 o propachtování části pozemku č. 3405/1.pdf                   09.10.2020

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.13/2020 o prodeji pozemku č.170/34 dle llGP č.457-32/2020.pdf   09.10.2020

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.12/2020 o prodeji pozemku č.3476/10 v k.ú. Nepomyšl.pdf            09.10.2020

KÚÚK             Oznámení záměru - zjišťovací řízení - "Rozšíření kapacity skládky Vrbička - 5.etapa".pdf                  06.10.2020

                       - showDoc.pdf

                       - Příloha 1a - situace širších vztahů.pdf

                       - Příloha 1b - katastrální koordinační situace.pdf

                       - Příloha 1c - celkové řešení stavby situace.pdf

                       - Příloha 2 - KÚÚK souhrnné stanovisko.pdf

                       - Příloha 3 - závazné stanovisko MÚ 5. etapa rozšíření 2020.pdf

                       - Příloha 4 - rozšíření kapacity skládky Vrbička.pdf

                       - Příloha 5 - hluková studie.pdf

Městys Nepomyšl   Usnesení ze 16.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.09.2020.pdf   29.09.2020

Městys Nepomyšl    Řád veřejného pohřebiště v Nepomyšli.pdf                                                                    25.09.2020

KÚÚK              Volby - zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.pdf    22.09.2020

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 16.veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                    18.09.2020     25.09.2020

Městys Nepomyšl    Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu České republiky.pdf                                                                                                                                                                                       17.09.2020

MěÚ Podbořany    Veřejná vyhláška - Návrh Územního plánu Nepomyšl, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Nepomyšl na udržitelný rozvoj území.pdf                                                                                                                                                       19.08.2020       04.10.2020

Městys Nepomyšl    Usnesení z 15. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.7.2020.pdf                                                                                                                                                                                                             04.08.2020

Městys Nepomyšl    Volby do zastupitelstev krajů - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise + poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků + jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf                                        03.08.2020

Ministerstvo zemědělství   Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020.pdf                                                               28.07.2020     31.12.2022

Krajská hygienická stanice ÚK  Mimořádné opatření č.1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, které je účinné od 24.7.2020 od 7.00 hodin do odvolání.pdf                                                                                                   24.07.2020

Městký úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody - Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Liboc včetně přítoků, a to z vodních děl umístěných na vodních tocích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Podbořany s účinností od 27.7.2020 do 31.10.2020.pdf                                                                                                                         23.07.2020         31.10.2020

Ústecký kraj           Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - "2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje" (2aZÚR ÚK).pdf                                                                                                                                                                                          23.07.2020         10.08.2020

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 15. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf  21.07.2020        28.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.11/2020 o propachtování pozemku č.3962 o výměře 4.099 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf

                                                                                                                                                                      08.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.10/2020 o propachtování části pozemků č. 3935, 3936, 3937, 3926 a pozemku č.3922, vše dle zákresu o celkové výměře 8.500 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                 08.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.9/2020 o propachtování pozemku č. 80 o výměře 90 m2 a části pozemku č.110/1 o výměře cca 245 m2 (dle zákresu) v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                08.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.8/2020 o prodej pozemku č.2845/5 o výměře 1508 m2 včetně studny a 3 ks dřevin v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                                                                08.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.7/2020 o propachtování pozemku č.512/8 o výměře 556 m2 dle Geometrického plánu č.110-87/2019 v obci Nepomyšl a k.ú Dvérce.pdf                                                                                                                08.07.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.6/2020 o prodeji pozemku č.170/37 dle Geometrického plánu č. 456-311/2020 o výměře 106 m2  obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                                               08.07.2020

Městys Nepomyšl    Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 19.6.2020.pdf   01.07.2020

Ministerstvo životního prostředí  Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička- Polybet". pdf                                                                                                                            01.07.2020         17.07.2020

                                 - Oznámení záměru Vrbička.pdf                                 

Krajský úřad Ústeckého kraje   Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020 - oznámení.pdf                                                                                      23.06.2020       13.07.2020

                                  - Stanovisko AOPK CHKO České středohoří.pdf

                                  - Stanovisko AOPK CHKO České Švýcarsko.pdf

                                  - Stanovisko AOPK CHKO Lužické hory.pdf

                                  - Stanovisko AOPK CHKO Kokořínko - Máchův kraj.pdf

                                  - Stanovisko KÚÚK - odbor životního prostředí a zemědělství.pdf

                                  - Stanovisko Újezdního úřadu Hradiště.pdf

                                  - MŽP OVSS IV.pdf

                                  - MZe - odbor vodovodů a kanalizací.pdf

                                  - Oznámení koncepce - plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020.pdf

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                     12.06.2020       19.06.2020

Finanční úřad pro Ústecký kraj   Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020.pdf                                                                                                                                                         28.04.2020      28.05.2020

                      - Příloha č.1 - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v r. 2020.pdf

                      - Příloha č.2 - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r. 2020.pdf

                      - Příloha č.3 - Tisková zpráva.pdf

Městský úřad Podbořany   Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o změně č.6 ÚP Podbořany.pdf  28.04.2020       09.06.2020

Městys Nepomyšl   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019, příjemce vodného a stočného: Městys Nepomyšl, IČO: 00265284.pdf                                                         25.04.2020

Ministerstvo zemědělství    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.pdf                                                 07.04.2020       31.12.2022

Finanční úřad pro Ústecký kraj   Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020.pdf                       07.04.2020        11.05.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.5/2020 o pronájmu nebytového prostoru - pravé garáže č.2 na návsi v Nepomyšli na pozemku st.č.154/3 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                             07.04.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.4/2020 o pronájmu nebytového prostoru - levé garáže č.1 na návsi v Nepomyšli na pozemku st.č.154/3 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                             07.04.2020

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.3/2020 o propachtování pozemku č.170/34, části pozemku č.170/1 a  části pozemku č.172/1 vše dle zákresu o celkové výměře 376 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                      07.04.2020 

Ministerstvo životního prostředí   Posuzování vlivů na životní prostředí - oznámení záměru "Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - Depolymerizace".pdf                                                                                                                                      24.03.2020         23.04.2020

Městys Nepomyšl     Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl  ze dne 28.2.2020.pdf    05.03.2020

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                  21.02.2020

Městys Nepomyšl      Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 31.1.2020.pdf     04.02.2020

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                  24.01.2020

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.2/2020 o prodeji pozemku č.520/13 v k.ú. Dvérce.pdf    06.01.2020      28.02.2020

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.1/2020 o prodeji pozemku č.512/8 v k.ú. Dvérce.pdf      06.01.2020

Městys Nepomyšl      Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů.pdf                            30.12.2019

Městys Nepomyšl      Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 19.12.2019.pdf   23.12.2019

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.14/2019 na prodej pozemku č. 582/2 v Nepomyšli.pdf   18.12.2019      31.01.2020

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.13/2019  na pronájem nebytového prostoru (sklepa) v domě čp. 51 v Nepomyšli.pdf                                                                                                                                                                                                  13.12.2019      31.12.2019

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                              12.12.2019     19.12.2019

Ministerstvo zemědělství   Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019.pdf                                                 - příloha č.1 - seznam katastrálních území.pdf                                 09.12.2019     31.12.2022

Městys Nepomyšl     Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.11.2019.pdf     04.12.2019      31.12.2019

Městys Nepomyšl     Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 19.11.2019 v obci Nepomyšl.pdf                        28.11.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje  Pozvánka na 25. Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 9.12.2019.pdf              25.11.2019      09.12.2019

Ústecký kraj              Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020.pdf                                        22.11.2019      09.12.2019

Ministerstvo obrany   Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Hrušovany.pdf                                                                                                                              22.11.2019      09.12.2019

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                  22.11.2019      29.11.2019

Státní pozemkový úřad Louny   Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k.ú. Chmelištná a části k.ú. Veliká Ves - okres Chomutov.pdf                                                         07.11.2019       25.11.2019

Městys Nepomyšl     Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2021-2023.pdf  05.11.2019       29.11.2019

Městys Nepomyšl     Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.10.2019.pdf         29.10.2019      29.11.2019

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                     18.10.2019       25.10.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.12/2019 o prodeji zemědělské stavby stojící na stavebním pozemku č. 31 o výměře 18 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce.pdf                                                                                                                                07.10.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.11/2019 o prodeji pozemku č. 4071/2 o výměře 856 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl, který vznikl rozdělením pozemku č. 4071 o výměře 3.605 m2.pdf                                                                                         07.10.2019

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.10/2019 o prodeji pozemku č.608/2, včetně trvalých porostů, o výměře 479 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce, který vznikl rozdělením pozemku č. 608 o výměře 568 m2 .pdf                                                            07.10.2019

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.9/2019 o prodeji pozemku č. 520/12 o výměře 127 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce, který vznikl rozdělením pozemku č. 520/5 o výměře 204 m2 .pdf                                                                                          07.10.2019

Městys Nepomyšl   Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 20.9.2019.pdf               25.09.2019

Městys Nepomyšl    Obecně závazná vyhláška č.1/2019, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol pdf

                                                                                                                                                                             23.09.2019        09.10.2019

Státní pozemkový úřad   Kopmlexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Krásný Dvůr, části k.ú. Chmelištná a část k.ú. Veliká Ves - okres Chomutov - oznámení zjišťování průběhu hranic pozemků k rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Hlubany a část k.ú. Podbořany.pdf                                                                                                                                                                                                             17.09.2019         04.10.2019

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                            13.09.2019         20.09.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje  Oznámení KÚÚK - Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.pdf                                                                                                                                     19.08.2019          06.09.2019

Exekutorský úřad Brno-venkov  Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě. Předmětem dražby jsou pozemky v k.ú. Dvérce, číslo LV 148, podíl 1/2 o celkové výměrě 54.380,50 m2.pdf                                                                                               07.08.2019         09.09.2019

Městský úřad Podbořany  Opatření obecné povahy při nedostatku vody veřejnou vyhláškou - zákaz odběru povrchových vod.pdf     10.07.2019

Státní pozemkový úřad  Oznámení o zamýšleném převodu p.č.173/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan.pdf    09.07.2019         09.10.2019

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č. 8/2019 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IE-12-4003893/VB/22 mezi Městysem Nepomyšl a ČEZ Distribuce, a.s.pdf                                                                                09.07.2019 

Městys Nepomyšl    Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.6.2019.pdf   03.07.2019

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 21.06.2019

Městys Nepomyšl    Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.5.2019.pdf   03.06.2019

Městys Nepomyšl     Protokol o zkoušce ze dne 15.5.2019 - pitná voda Nepomyšl.pdf                            28.05.2019

Městys Nepomyšl     Protokol o zkoušce ze dne 15.5.2019 - pitná voda Dvérce.pdf                                 28.05.2019

Městys Nepomyšl  - Volby do Evropského parlamentu - výsledky hlasování                                             27.05.2019

       - opis výsledku hlasování v obci Nepomyšl.pdf                                                     

      - výsledky hlasování za městys Nepomyšl najdete zde: https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=566501&xvyber=4204

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 22.05.2019        29.05.2019  

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.7/2019 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IE-12-4005820/VB/P001, mezi Městysem Nepolmyšl a ČEZ Distribuce, a.s.pdf                 09.05.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č. 6/2019 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IE-12-4005806/VB/P001, mezi Městysem Nepomyšl a ČEZ Distribuce, a.s.pdf                  09.05.2019

Městys Nepomyšl   Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.pdf                   09.05.2019                 27.05.2019

Městys Nepomyšl    Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 26.4.2019.pdf     30.04.2019

Městys Nepomyšl    Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018, příjemce vodného a stočného: Městys Nepomyšl, IČO: 00265284.pdf                                                      26.04.2019

Finanční úřad    Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisového seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2019.pdf

                                                                                                                                                                    26.04.2019       27.05.2019

     - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 + splatnost daně z nemovitých věcí .pdf

     - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.pdf

     - Tisková zpráva - první složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků.pdf

Exekutorský  úřad Hodonín   Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě.pdf                            24.04.2019 

Městys Nepomyšl   Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise.pdf                         23.04.2019

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                   17.04.2019

Městys Nepomyšl   Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele OVK.pdf                         12.04.2019

Městys Nepomyšl   Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf    09.04.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.5/2019 na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: IE-12-4004482/003, název stavby: Dětaň - kabelizace NN, p.p.č.688/1, vol.NN, kNN mezi Městysem Nepomyšl a ČEZ Distribuce, a.s.pdf  08.04.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.4/2019 na prodej pozemku č.31 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce.pdf    08.04.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.3/2019 na prodej pozemků č. 110/2, č. 3405/17 a č. 79 dle GP č. 450-55/2017, vše v k obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                                                                 08.04.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.2/2019 na propachtování pozemku č.3892 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf  08.04.2019

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.1/2019 na prodej pozemku č.3893 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf    08.04.2019

Městys Nepomyšl   Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.3.2019.pdf     03.04.2019

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                     22.03.2019

Městys Nepomyšl   Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf    21.03.2019

Městys Nepomyšl   Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.1.2019.pdf       06.02.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje  Veřejná vyhláška - "3.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje".pdf   04.02.2019

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                    18.01.2019        25.01.2019

Městys Nepomyšl   Usnesení z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 18.12.2018.pdf     10.01.2019

ČEPS, a.s. Praha 10   Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu v termínu do 31.03.2019.pdf                                                                                            08.01.2019         31.03.2019

Městys Nepomyšl   Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městysem Nepomyšl a Městem Podbořany na projednávání přestupků na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022.pdf                                                                                                                         04.01.2019

Městys Nepomyšl   Usnesení z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.11.2018.pdf   18.12.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                   11.12.2018         18.12.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                    23.11.2018         30.11.2018

Státní pozemkový úřad   Oznámení o zamýšleném převodu pozemku č. 371/3 v k.ú. Dvérce.pdf               13.11.2018        13.02.2019

Městys Nepomyšl    Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 31.10.2018.pdf     12.11.2018

Městys Nepomyšl    Usnesení z 42. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 19.9.2018.pdf     23.10.2018

Městys Nepomyšl    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf  23.10.2018

Státní pozemkový úřad   Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k.ú. Chmelištná a části k.ú. Veliká Ves - okres Chomutov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro ulatnění námitek.pdf  09.10.2018

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.7/2018 o prodeji dílu "a" z p.č. 217/12 v k.ú. Nová Ves.pdf 08.10.2018     31.10.2018

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.6/2018 o prodeji p.č. 217/14 v k.ú. Nová Ves.pdf             08.10.2018     31.10.2018

Městys Nepomyšl     Zápis o výsledku voleb do Zastupitelsva městyse Nepomyšl.pdf                                   08.10.2018

Městys Nepomyšl    Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev obcí.pdf                                          20.09.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 42. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                     12.09.2018

Městys Nepomyšl     Pozvánka na komentovanou procházku a následnou diskusi s odborníky o místech, kde čeká proměna.pdf

MěÚ Podbořany      Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici Buškovice, Brody, Nepomyšl.pdf

Krajský úřad Ústeckého kraje   Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (3aZÚR ÚK) pořizované zkráceným postupem a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.pdf                     10.08.2018

Městys Nepomyšl    Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, zveřejnění informace o počtu a sídle volebního oksku ve volebním obvodu Nepomyšl a jmenování zapisovatele OVK.pdf                03.08.2018

MěÚ Podbořany       Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Liboc včetně přítoků, a z vodních děl umístěných na vodních tocích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany.pdf             03.08.2018

MěÚ Podbořany       Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Blšanka včetně přítoků, a z vodních děl umístěných na vodních tocích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany.pdf     26.07.2018

Městys Nepomyšl     Městys Nepomyšl nabízí k odprodeji speciální automobil - cisternovou stříkačku KAROSA Š 706 RTHP CAS 25.jpg

                                                                                                                                                                            25.07.2018

Městský úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení nového svislého dopravního značení v obci Nepomyšl.pdf                                                                   23.07.2018

Městys Nepomyšl     Usnesení ze 41. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.6.2018.pdf   20.07.2018

Městys Nepomyšl     Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                                                                                                                                                                              12.07.2018

Městský úřad Podbořany    Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu Městskému úřadu Podbořany.pdf                                                                                            12.07.2018

Městský úřad Podbořany    Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - počty podpisů na peticích podle §21 odst.4 zákona č. 491/2001 Sb..pdf

                                                                                                                                                                            12.07.2018

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.5/2018 o propachtování p.č.931/1 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf        03.07.2018      18.09.2018

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.4/2018 o propachtování části p.č.4022 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf  03.07.2018    19.07.2018

Ministerstvo obrany  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Hrušovany.pdf                                                                                                                           29.06.2018       20.07.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 41.veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                    22.06.2018        29.06.2018

Státní pozemkový úřad   Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k.ú. Chmelištná a části k.ú. Veliká Ves - okres Chomutov, pozvánka na úvodní jednání.pdf                        15.06.2018

Státní pozemkový úřad   Oznámení o zamýšleném převodu - seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.pdf                                                                                                                                                                                         12.06.2018        12.09.2018                                              - seznam pozemků v obci Nepomyšl a katastrálním území Nepomyšl.pdf

                             - seznam pozemků v obci Nepomyšl a katastrálním území Chmelištná.pdf

                             - seznam pozemků v obci Nepomyšl a katastrálním území Dětaň.pdf

KÚÚK                  Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023.pdf                        07.06.2018       25.06.2018

KÚÚK                  Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017.pdf                                                                07.06.2018      25.06.2018

Městys Nepomyšl    Zápis ze 40.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 23.5.2018.pdf  05.06.2018

Státní pozemkový úřad   Rozhodnutí o určení hranic pozemků v k.ú. Krásný Dvůr.pdf                                  31.05.2018      18.06.2018       

Městys Nepomyšl    Zápis z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.4.2018.pdf   18.05.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 40. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf            16.05.2018              23.05.2018

Městys Nepomyšl    Výzva k podání cenové nabídky na projekt "Konzervace a restaurování nástěnné malby v interiéru kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli (stěny lodě kostela)".pdf                                                                                                          09.05.2018

Městys Nepomyšl    Výzva k podání cenové nabídky na projekt "Zázemí sportovních oddílů v Nepomyšli".pdf   09.05.2018  

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.3/2018 o propachtování pozemku č. 3750 o výměře 25.703 m2 a pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m2, vše v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                                                                                         07.05.2018                23.05.2018

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 39. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf             20.04.2018                 27.04.2018

Městys Nepomyšl    Zápis z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                  13.04.2018

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.2/2018 o propachtování pozemku č. 4007 o výměře 5.631 m2, pozemku č. 4010 o výměře 6.065 m2 a pozemku č. 3998 o výměře 15.825 m2, vše v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                               09.04.2018            27.04.2018

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.1/2018 na pronájem nebytových prostor v přízemí pivnice "U zámku" v Nepomyšli na st.p.č. 92/1  obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2 za 2.000,- Kč /měsíc.pdf                                           09.04.2018           27.04.2018

Městys Nepomyšl     Zápis z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                   21.03.2018

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf              21.03.2018          28.03.2018

MěÚ Podbořany       Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu - veřejné projednání                                                                                                        návrhu Změny č.5 ÚP Podbořany.pdf                                                                      06.03.2018 

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 37. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                16.02.2018          23.02.2018

Městys Nepomyšl      Zápis z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 26.1.2018.pdf  5.2.2018

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 36. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                19.01.2018        26.01.2018

Městys Nepomyšl       Zápis z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 18.12.2017.pdf    16.01.2018

Městys Nepomyšl       Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky.pdf   15.01.2018        31.01.2018

Městys Nepomyšl       Oznámení o zveřejnění Přehledu zveřejnění dokumentů - 2017.pdf                         28.12.2017

Městys Nepomyšl       Volba prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR.pdf   20.12.2017

Městys Nepomyšl       Volba prezidenta ČR - oznámení o svolání prvního zasedání OVK.pdf                    11.12.2017

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 35. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf               11.12.2017      18.12.2017

Městys Nepomyšl        Zápis z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 24.11.2017.pdf     04.12.2017

Městys Nepomyšl       Záměr městyse Nepomyšl č.19/2017 o prodeji p.č. 4046/1 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf   01.12.2017      18.12.2017

Městys Nepomyšl        Zveřejnění návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018.pdf  + výkaz o plnění rozpočtu městyse Nepomyšl sestavený k 31.10.2017.pdf                                                                                                                                                 27.11.2017

Ústecký kraj                           Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018.pdf                          20.11.2017               12.12.2017

Svazek obcí Podbořansko      Návrh rozpočtu SOP na rok 2018.pdf                                                              16.11.2017

Svazek obcí Podbořansko      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2020.pdf                       16 .11.2017

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                 16.11.2017        24.11.2017

Městys Nepomyšl    Volba prezidenta ČR - stanovení minimálního počtu členů OVK + Informace o počtu a sídle volebního okrsku + jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf                                                                                                         13.11.2017

Ministerstvo zemědělství    Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů na území ČR.pdf                                 08.11.2017       24.11.2017

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.18/2017 o prodeji p.č.3/2 a 3/4 v k.ú. Nová Ves u Podbořan.pdf  01.11.2017     24.11.2017

Městys Nepomyšl    Zápis z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.10.2017.pdf     01.11.2017

ČEPS, a.s.               Upozornění vlasníkům a uživatelům pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz vedení přenosové soustavy v období vegetačního klidu do 31.3.2018.pdf   24.10.2017

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 33. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                        20.10.2017

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.17/2017 o propachtování části p.č. 4022 v Nepomyšli.pdf    11.10.2017      27.10.2017

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.16/2017 o propachtování čási p.č. 4104 v Nepomyšli.pdf    11.10.2017       27.10.2017

Městys Nepomyšl    Zápis z 32.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.9.2017.pdf  11.10.2017

Městys Nepomyšl    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.pdf     04.10.2017

Městys Nepomyšl    Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Nepomyšl na období 2019 - 2021.pdf

                                                                                                                                                                              29.09.2017

Městys Nepomyšl     Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Nepomyšl na období 2019 - 2021.pdf

                                                                                                                                                                             29.09.2017

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 32. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                         20.09.2017       27.09.2017

Ministerstvo zemědělství  Návrh opatření obecné povahy pro vlastníky lesů na území ČR.pdf                           18.09.2017       

Městys Nepomyšl     Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019-2021.pdf         11.09.2017      27.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - jde o stavy          uvedené v katastru nemovitostí k 1.8.2017                                                                                                           08.09.2017

                                 - průvodní dopis.pdf

                                 - seznam.xlsx

                                 - výzva občanům.pdf

                                 - informace pro veřejnost.pdf

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.15/2017 o propachtování pozemku č.698 v k.ú.Dvérce.pdf    31.08.2017     29.09.2017

Městys Nepomyšl     Zápis z 31. mimořádného veřejného zasedání ZM Nepomyšl ze dne 14.08.2017.pdf         23.08.2017

Městys Nepomyšl     Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů                                                                       OVK + informace o počtu a síldle volebních  okrsků + jmenování zapisovatele okrskové volební komise.jpg   18.08.2017

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 31. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl .jpg        04.08.2017

Městys Nepomyšl      Zápis z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.6.2017.pdf   20.07.2017

Městys Nepomyšl     Infomrace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf    10.07.2017

Katastrální úřad Žatec      Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dvérce.pdf                      23.06.2017

Katastrální úřad Žatec      Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nepomyšl.pdf                  23.06.2017

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                            23.06.2017      30.06.2017

Městys  Nepomyšl    Zápis z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 26.5.2017.pdf      19.06.2017

Městys Nepomyšl    Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf - zde ke stažení    12.06.2017      30.06.2017

                                + Příloha č.1 -  výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

                                 + Příloha č.2 - rozvaha.pdf

                                 + Příloha č.3 - výkaz zsku a ztráty.pdf

                                 + Příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

                                 + Příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2016.pdf

                                  + Příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2016.pdf

                                  + Příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

                                  + Příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

Ústecký kraj           Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016.pdf                                              08.06.2017

Ústecký kraj           Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022.pdf     08.06.2017

Státní pozemkový úřad    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Dvérce .pdf                             26.05.20017        26.06.2017

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                            19.05.2017         26.05.2017

Svazek obcí Podbořansko  Návrh Závěrečného účtu za rok 2016.pdf  +  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Svazek Podbořansko, IČ: 71175369 za rok 2016.pdf                                                                                                              17.05.2017

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.14/2017 o propachtování části p.č. 217/12 v k.ú. Nová Ves.pdf    09.05.2017      26.05.2017

Městys Nepomyšl      Zápis z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.04.2017.pdf   09.05.2017

Městys Nepomyšl          Městys Nepomyšl nabízí k odprodeji osobní automobil KOMBI, VW Transportér.pdf        05.05.2017

Ústecký kraj               Veřejná vyháška - "1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje" .pdf               05.05.2017

Finanční úřad pro ÚK    Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu - daň  nemovitých věcí na rok 2017.pdf  25.04.2017

Finanční úřad pro ÚK    Upozornění na novou službu Finanční správy ČR - zasílání údajů pro placení daně e-mailem.pdf  25.04.2017

Finanční úřad  pro ÚK   Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017.pdf         25.04.2017

Městys Nepomyšl   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Nepomyšl a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí dne 22.5.2017 od 9.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl.pdf                                                                21.04.2017

Městys Nepomyšl   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Dvérce a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí dne 22.5.2017 od 9.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl.pdf                                                         21.04.2017

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                        21.04.2017            28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse  Nepomyšl č.13/2017 o propachtování části p.č. 3612 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf   12.04.2017    28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.12/2017 o propachtování p.č. 717 v obci Nepomyšl a k.ú.Dvérce.pdf   12.04.2017    28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.11/2017 o propachtování p.č.4256 v obci a k.ú.Nepomyšl.pdf         12.04.2017     28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.10/2017 o propachtování p.č. 4242 v obci a k.ú.Nepomyšl.pdf         12.04.2017    28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.9/2017 o propachtování p.č. 3613 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf          12.04.2017    28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.8/2017 o propachtování části p.č. 3612 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf  12.04.2017    28.04.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.7/2017 o propachtování p.č. 3611 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf       12.04.2017       28.04.2017

Městys Nepomyšl         Zápis z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 31.3.2017.pdf  12.04.2017 

Městys Nepomyšl       Iformace o zveřejnění rozpočtových opatření Městyse Nepomyšl v roce 2017.pdf                31.03.2017

Městský úřad Podbořany   Návrh zadání změny č.1 Územního plánu Vroutek - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1  Územního plánu Vroutek.pdf                                                                                                                                        29.03.2017

JUDr. F.Exner, soudní exekutor  Dražení vyhláška - elektronická dražba proti povinnému Janu Červeňákovi.pdf   29.03.2017

Městys Nepomyšl        Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                           24.03.2017      31.03.2017

Městys Nepomyšl        Zápis z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 24.2.2017.pdf   15.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve  věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

                                    - průvodní dopis.pdf                                                                                                                   14.03.2017

                                   - seznam.xlsx

                                    - výzva občanům.doc

                                     - informace pro veřejnost.doc

Svazek obcí Podbořansko   Rozpočet Svazku obcí Podbořansko na rok 2017.pdf                                                      14.03.2017

Svazek obcí Podbořansko   Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2019.pdf                       14.03.2017

Svazek obcí Podbořansko   Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na rok 2018.pdf                       14.03.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.6/2017 o propachtování p.č. 4030 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf          14.03.2017

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.5/2017 o propachtování p.č. 4028 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf          14.03.2017

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.4/2017 o propachtování  části p.č. 3953 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf  14.03.2017

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.3/2017 o propachtování p.č.3949 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf             14.03.2017

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.2/2017 o propachtování části p.č.3976 v obci a k.ú. Nepomyšl .pdf    14.03.2017

Městys Nepomyšl         Výzva k podání cenové nabídky na akci "Nepomyšl - veřejné osvětlení".pdf            13.03.2017

Městys Nepomyšl     Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Městyse Nepomyšl na rok 2017.pdf             06.03.2017   

Městský úřad Podbořany   Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení Nepomyšl - veřejné osvětlení Nepomyšl .pdf                                                                                                                                                                                                                     01.03.2017

Městys Nepomyšl        Pozvánka na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf              17.02.2017        24.02.2017

Mgr. Jaroslav Homola   Usnesení o provedení další elektronické dražby proti povinnému Jordánek Aleš.pdf   13.02.2017     24.03.2017

Městys Nepomyšl        Zápis z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.1.2017.pdf     09.02.2017

Katastrální úřad Žatec   Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v katastrálním území Dvérce.pdf                                                                                                                                             24.01.2017         24.02.2017

Katastrální úřad Žatec   Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Dvérce.pdf    24.01.2017         24.02.2017

Katastrální úřad Žatec   Oznámení  o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podobby v katastrálním území Nepomyšl.pdf                                                                                                                                         24.01.2017        24.02.2017

Katastrální úřad Žatec   Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Nepomyšl .pdf  24.01.2017      24.02.2017

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf              20.01.2017           27.01.2017

Městský úřad Podbořany    Návrh zadání změny č.5 Územního plánu Podbořany.pdf                                17.01.2017           20.02.2017

Městys  Nepomyšl    Dodatečné informace k veřejným zakázkám.docx                                                     13.01.2017                                                                                                  - oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli                                                                                                                                                           - oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli                                                                                                                                                             - výstavba oplocení obecního úřadu Nepomyšl                                                                                                                 Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.1/2017 o prodeji pozemku č.3057/3 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf    12.01.2017    27.01.2017

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na akci "Výstavba oplocení obecního úřadu Nepomyšl".pdf      11.01.2017

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na akci "Oprava fasády na bytovém domě čp.79 v Nepomyšli".pdf    11.01.2017

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na akci "Oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli".pdf   11.01.2017

Městys Nepomyšl     Zápis z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 20.12.2016.pdf   06.01.2017

Městys Nepomyšl      Zveřejnění schváleného rozpočtu Městyse Nepomyšl na rok 2017.pdf                     21.12.2017

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                13.12.2016         20.12.2016

Finační úřad Žatec  - základní informace k nové službě-zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.pdf  07.12.2016

                                 - tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.pdf

Městys Nepomyšl    Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2017.pdf                                                                                          06.12.2016

Městys Nepomyšl    Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.11.2016.pdf    05.12.2016

Ústecký kraj             Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017.pdf                                      02.12.2016           19.12.2016

Městys Nepomyšl     Zveřejnění návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017.pdf                                 02.12.2016           20.12.2016

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                  18.11.2016            25.11.2016

Svazek obcí Podbořansko  Návrh rozpočtového výhledu narok 2019 Svazku obcí Podbořansko.pdf          16.11.2016            07.12.2016

Svazek obcí Podbořansko   Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazku obcí Podbořansko.pdf                              16.11.2016           07.12.2016

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.13/2016 na prodej p.č.3968 v Nepomyšli .pdf                   09.11.2016           25.11.2016

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.12/2016 o propachtování části p.č.3935 v Nepomyšli.pdf      09.11.2016      25.11.2016

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.11/2016 o o propachtování části p.č.3946 v Nepomyšli.pdf   09.11.2016       25.11.2016

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.10/2016 o propachtování p.č.3972 v Nepomyšli.pdf         09.11.2016         25.11.2016

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č.9/2016 o propachtování p.č.3934 v Nepomyšli.pdf            09.11.2016        25.11.2016

Městys Nepomyšl      Zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.10.2016.pdf   11.11.2016

Státní pozemkový úřad Louny    Nabídka pozemku k pronájmu v k.ú. Dvérce.pdf                                              02.11.2016

Městys Nepomyšl                       Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf     18.10.2016

Státní pozemkový úřad Louny    Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú. Chmelištná -  oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - vnější obvod a došetření vnitřního obvodu.pdf                     17.10.2016

Státní pozemkový úřad Teplice   Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 2452/7 v k.ú. Nepomyšl.pdf              11.10.2016

Městys Nepomyšl    Zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.9.2016 .pdf   11.10.2016

Městský úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - vyrozumění - oprava písařské chyby - veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany - došlo k písařské chybě v prvním odstavci na str.1.pdf                                                                                                      10.10.2016

Městský úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Podbořanyx dne 7.11.2016 v 16.00 hodin.pdf                                                                                                                                      04.10.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek .pdf                                                                                                                                                              27.09.2016

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.8/2016 o propachtování části pozemku č.2815 v k.ú. Nepomyšl.pdf  23.09.2016     25.10.2016

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                         23.09.2016     30.09.2016

Městys Nepomyšl      Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf                   22.09.2016

Městys Nepomyšl     Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 9.9.2016.pdf      21.09.2016

Státní pozemkový úřad Louny   Rozhodnutí-výměna nebo přechod vlastnických práv, zrušení věcného břemene a určení výše úhrady v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec.pdf         07.09.2016

Městys Nepomyšl            Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf           30.08.2016

Městys Nepomyšl           20. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se má konat v pátek 26. srpna 2016 od 19.00 hodin, se pro neusnášeníschopnost zastupitelstva RUŠÍ. Náhradní termín zasedání ZM Nepomyšl bude včas oznámen.    26.08.2016, 16.30 hodin

Městys Nepomyšl            Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf             19.08.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Louny  Oznámení k prodeji pozemků p.č.391/1, 391/8 a 391/9 v k.ú.Dětaň - Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách č. ULN/019/2016 .doc                                                                          08.08.2016

                                                    - Ort foto _391_1__391_8__391_9.jpg

                                                     - Katastrální mapa.jpg

                                                     - Foto.jpg

                                                    - Návrh Kupní smlouvy.doc

                                                     - LV 60000 - Výpis z katastru nemovitostí.pdf

                                                     - Nabídka do výběrového řízení č.ULN/019/2016 - k.ú. Dětaň.doc

                                                     - Prohlášení účastníka výběrového řízení.doc

Městys Nepomyšl       Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků ve volebním obvodu Nepomyšl a jmenování zapisovatele OVK.pdf                         08.08.2016

Státní pozemkový úřad Louny  Nabídka pozemku k pronájmu - pozemku č. 529/1 v .ú. Dvérce.pdf                         03.08.2016

Městský úřad Podbořany   Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně územního plánu - veřejné projednání návrhu Změny č.3 Územního lánu Podbořany se koná 24.8.2016 v 15.00 hodin .pdf                                                                                                  25.07.2016 

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.7/2016 o prodeji pozemku č.689/5 v k.ú.Dětaň.pdf                   15.07.2016     26.08.2016

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.6/2016 o propachtování pozemku č.29 v k.ú.Dětaň.pdf            15.07.2016    26.06.2016

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.5/2016 o propachtování pozemku č.623 v k.ú.Dvérce.pdf        15.07.2016     26.08.2016

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.4/2016 o propachtování pozemku č.613 v k.ú.Dvérce.pdf        15.07.2016     26.08.2016

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.3/2016 o propachtování pozemku č.612 v k.ú.Dvérce.pdf        15.07.2016     26.08.2016

Městys Nepomyšl            Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 24.6.2016.pdf    01.07.2016

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú.Chmelištná - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků .pdf                                                                                                       27.06.2016

Městys Nepomyšl            Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf               17.06.2016          24.06.2016

Městys Nepomyšl            Zveřejnění Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2015.pdf (zobrazit)          08.06.2016          24.06.2016

                                         + Příloha č.1 - Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

                                         + Příloha č.2 - rozvaha.pdf

                                         + Příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

                                         + Příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

                                         + Příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2015.pdf

                                         + Příloha č.6 - výroční zpráva Skládky Vrbička spol. s r.o. za rok 2015.pdf

                                         + Příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015.pdf

                                         + Příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015.pdf

Ústecký kraj                       Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015.pdf                                                   08.06.2016

Městys Nepomyšl            Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.5.2016.pdf  06.06.2016

Městský úřad Podbořany   Návrh zadání Územního plánu Nepomyšl.pdf                                                          06.06.2016

Městys Nepomyšl             Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf              20.05.2016           27.05.2016

Svazek obcí Podbořansko      Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2015.pdf                             11.05.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Louny   Informace o aktualizaci seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.pdf                                                                                                                                                                              

                                                          - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.xlsx         06.05.2016

Město Podbořany    Nařízení Města Podbořany č.1/2016 ze dne 13.4.2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.pdf   05.05.2016

Městys Nepomyšl     Zápis ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.4.2016.pdf   05.05.2016

Státní pozemkový úřad Louny  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec.pdf                                                                                                                        02.05.2016

Městský úřad Podbořany   Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - stavba "Nepomyšl, kabelizace NN, ppč.3437/1. II. et." (včetně demontáže stávajícího vrchního vedení).pdf                                                                                          27.04.2016

Finanční úřad pro Ústecký kraj    Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2016 .pdf                                                                                                                                                     27.04.2016                                                                                               - Informační leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Informační leták ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v r. 2016.pdf

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                       22.04.2016

Městys Nepomyšl   Zápis ze 16. veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 24.3.2016.pdf  12.04.2016

Obvodní báňský úřad Most    Opravné rozhodnutí veřejnou vyhláškou-Stanovení dobývacího prostoru Nepomyšl I.pdf   06.04.2016

Městský úřad Podbořany      Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.4 ÚP Podbořany.pdf   05.04.2016

Městský úřad Podbořany       Veřejná vyhláška - Oznámení a výzva o 4. úplné akutualizaci územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany.pdf                                                                                                                     31.03.2016

Obvodní báňský úřad Most     Oznámení o vydání rozhodnutí "Veřejnou vyhláškou" .pdf                                     24.03.2016

                                                 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Stanovení dobývacího prostoru Nepomyšl I.pdf

Městys Nepomyšl     Záměr Městyse Nepomyšl č.2/2016 - pronájem části p.č.172/1 v k.ú. Nepomyšl.pdf           22.03.2016        29.04.2016

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 16. veřejné mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf         17.03.2016

Městys Nepomyšl     Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 26.2.2016.pdf     17.03.2016

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na montáž a zaplombování vodoměrů do zhotovené vodovodní sestavy v obci Nepomyšl s názvem akce "Montáž vodoměrů v Nepomyšli" .pdf                                                                                                                  14.03.2016

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                              19.02.2016

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na akci "Restaurování obrazu a rámu sv. Mikuláše.pdf      11.02.2016

Městys Nepomyšl     Výzva k podání cenové nabídky na akci "'Restaurování retabula hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli.pdf                                                                                                                                                                                                             11.02.2016

Městys Nepomyšl      Záměr Městyse Nepomyšl č. 1/2016 - prodej pozemku č. 2845/4 v k.ú. Nepomyšl.pdf           09.02.2016      26.02.2016

Městys Nepomyšl    Zápis ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.1.2016.pdf      09.02.2016

Státní pozemkový úřad Louny   Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a Podbořanský Rohozec - dne 24.2.2016 od 15.00 hodin na sále Kulturního domu v Nepomyšli .pdf    05.02.2016

Obvodní báňský úřad Most    Oznámení veřejnou vyhláškou o možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním vevěc návrhu na stanovení dobývacího prostoru Nepomyšl I.pdf     +  Usnesení veřejnou vyhláškou o vymezení doby, ve které lze navrhovat důkazy a předkládat návrhy v termínu do 25.2.2016.pdf                                                                                                               22.01.2016

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                22.01.2016

Ministerstvo zemědělství  Praha 1  Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné  povahy o vydání národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje .pdf                                                                                                                                                          14.01.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje  Veřejná vyhláška - Oznámení - návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území .pdf                                               06.01.2016

Městys Nepomyšl         Městys Nepomyšl poptává: koupíme nový vůz Volkswagen T6  Kombi 2,0 TDI DR EU6, 9 míst, klimatizaci, tažné zařízení, výškově nastavitelné sedadlo, bederní opěrka řídící manualně nastavitelná, 2 funkční klíče. Termín duben 2016.     05.01.2016

Městys Nepomyšl         Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 21.12.2015.pdf    30.12.2015

Exekutorský úřad Děčín        Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška).pdf                                   30.12.2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3  Vyžádejte si ZDARMA "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".pdf                                                                                                                                                                                                                       30.12.2015

Městský úřad Podbořany   Rozhodnutí veřejnou vyhláškou-povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů.pdf    17.12.2015

Městys Nepomyšl    Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.11.2015.pdf          11.12.2015

Katastrální úřad Žatec  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nová Ves dnem 3.12.2015.pdf   07.12.2015      06.01.2016

Katastrální úřad Žatec  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dětaň dnem 3.12.2015.pdf          07.12.2015      06.01.2016

Katastrální úřad Žatec  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Chmelištná dnem 3.12.2015.pdf   07.12.2015    06.01.2016

Městys Nepomyšl      Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2016 .pdf                                                          07.12.2015              25.01.2016

Městys Nepomyšl       Návrh rozpočtu Městyse Nepomyšl na rok 2016.pdf                                                      04.12.2015              21.12.2015

Úřad pro zastupování státu ve  věcech majetkových Louny                                                                               03.12.2015

                             - Informace o aktualizaci seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem .pdf                                                                                               - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti obce Nepomyšl.xlsx

Ústecký kraj                               Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016.pdf                                                 27.11.2015

Státní pozemkový úřad Louny   Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec.pdf                                                                                                            23.11.2015

Městys Nepomyšl                   Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf               20.11.2015      27.11.2015

Obvodní báňský úřad Most      Oznámení veřejnou vyhláškou o pokračování správního řízení o žádosti po jeho přerušení o stanovení dobývacího prostoru Nepomyšl I - ústní jednání spojené s místním šetřením dne 17.12.2015 od 10.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.pdf                                                                                                                                                                                                 10.11.2015

Svazek obcí Podbořansko        Návrh rozpočtu SOP na rok 2016.pdf                                                                     10.11.2015

Svazek obcí Podbořansko        Návrh rozpočtového výhledu SOP na rok 2018.pdf                                                 10.11.2015

Městys Nepomyšl      Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.10.2015.pdf  10.11.2015       27.11.2015

Městys Nepomyšl                   Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelsltva městyse Nepomyšl.pdf           23.10.2015           30.10.2015

Státní pozemkový úřad Louny    Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu - Pobočky Louny k možnosti využití                                                                         pozemkových úprav.pdf                                                                                             20.10.2015

                                                  + Propagační materiály - Všeobecné informace.pdf

                                                  + Propagační materiály - Společné zařízení roku 2015.pdf

Krajský úřad Ústeckého kraje     Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf                                19.10.2015         02.11.2015

Městys Nepomyšl           Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.9.2015.pdf

Městský úřad Podbořany    Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl + Zpráva o uplatňování                                                 Územního plánu Nepomyšl za období 2006 - 2015 (návrh).pdf                                           06.10.2015

 Katastrální úřad Žatec  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v katastrálním území Chmelištná                                             obce Nepomyšl.pdf                                                                                                                      02.10.2015       03.11.2015

Katastrální úřad Žatec Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v katastrálním území Nová Ves u                                            Podbořan obce Nepomyšl.pdf                                                                                                       02.10.2015      03.11.2015

Katastrální úřad Žatec   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v katastrálním území Dětaň obce                                             Nepomyšl .pdf                                                                                                                              02.10.2015     03.11.2015

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.8/2015-pronájem suterénu pivnice "U zámku" v Nepomyšli.pdf           02.10.2015    30.10.2015

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.7/2015-pronájem přízemí pivnice "U zámku" v Nepomyšli.pdf              02.10.2015     30.10.2015

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.6/2015-pronájem sklepního prostoru v domě čp. 51 v Nepomyšli.pdf   02.10.2015     30.10.2015

Obvodní báňský úřad Most   Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o žádosti podle ustanovení §44 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů .pdf                                                                                                                   25.09.2015      26.10.2015

Obvodní báńský úřad Most   Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení správního řízení ve věci žádosti o stanovení dobývacího prostoru Nepomyšl I.pdf                                                                                                                                                                                     25.09.2015      12.10.2015   

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                        18.09.2015       25.09.2015     

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.5/2015 o prodeji pozemku č.2845/4 v k.ú. Nepomyšl.pdf      09.09.2015     29.09.2015

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.4/2015 o prodeji pozemku č.2845/5 v k.ú. Nepomyšl.pdf       09.09.2015     29.09.2015

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.3/2015  o prodeji pozemku č.2845/6 v k.ú. Nepomyšl.pdf      09.09.2015     29.09.2015

Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius   Usnesení - dražební jednání bytové jednotky č. 30/3 ve Dvércích .pdf  08.09.2015     21.10.2015

Státní pozemkový úřad Teplice  Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú.Chmelištná.pdf   07.09.2015            07.10.2015

Městys Nepomyšl      Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.8.2015.pdf       07.09.2015

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf               21.08.2015            28.08.2015

Ústecký kraj              Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje .pdf                              21.08.2015            07.09.2015

Městys Nepomyšl      Výzva k podání cenové nabídky na akci "Oprava vytápění v objektu čp. 79 v Nepomyšli.pdf   19.08.2015      28.08.2015            

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Dvůr a část k.ú. Chmelištná - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.pdf                                                                                                                                         14.08.2015        30.09.2015

Městys Nepomyšl   Oznámení - v katastrálním území Dětaň bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby + Oznámení, že v katastrálním území Dětaň bude dne 21.09.2015 zahájena částečná revize katastru nemovitostí.pdf                                                                                                                                                                                  11.08.2015         14.09.2015

Městys Nepomyšl   Oznámení - v katastrálním území Chmelištná bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby + Oznámení, že v katastrálním území Chmelištná bude dne 21.09.2015 zahájena částečná revize katastru nemovitostí.pdf                                                                                                                                                                          11.08.2015           14.09.2015

Městys Nepomyšl   Oznámení - v katastrálním území Nová Ves u Podbořan bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby + Oznámení, že v katastrálním území Nová Ves u Podbořan bude dne 21.09.2015 zahájena částečná revize katastru nemovitostí.pdf                                                                                                                               11.08.2015            14.09.2015

Městský úřad Podbořany    Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Liboc včetně přítoků, a z vodních děl umístděných na vodních tocích Liboc, Leska, Dolánecký potok, včetně všech přítoků, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany .pdf                                                                                                                                             11.08.2015            31.10.2015

Státní pozemkový úřad Louny   Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Dětaň a Nová Ves u Podbořan.pdf  05.08.2015         05.11.2015

Městys Nepomyšl   Veřejná vyhláška - opatření při nedostatku vody v obci Nepomyšl a Dvérce.pdf       04.08.2015          do odvolání

Ministerstvo životního prostředí    Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad-CZ04 a výzva uplatnění připomínek a námitek .pdf                                                               14.07.2015           14.08.2015

                                                        - Příloha č.1 - Program zlepšování kvality ovzduší.pdf

                                                         - Příloha č.2 - Návrh opatření obecné povahy.pdf

Státní pozemkový úřad Louny    Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dvérce, čj. 12/2015-KoPÚ/202/2012/CH.pdf                                                                                      14.07.2015           03.08.2015

Městys Nepomyšl      Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 26.6.2015.pdf          30.06.2015

Exekutor Mgr.P.Tintěra     Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 92/5 v budově v Nepomyšli č. 92 .pdf  29.06.2015

Krajský úřad Ústeckého kraje    Záměr vyhlášení přírodní památky Vrbina u Nové Vsi.pdf                        22.06.2015          13.07.2015

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                  19.06.2015          26.06.2015

Krajský  úřad Ústeckého kraje   Záměr vyhlášení přírodní památky Hlína u Vrbičky.pdf                            15.06.2015          13.07.2015

Městys Nepomyšl     Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 29.5.2015 .pdf        11.05.2015

Ústecký kraj            Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2014.pdf                                   11.06.2015         29.06.2015

Městys Nepomyšl   Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2014.pdf (zobrazit)  09.06.2015         26.06.2015

                                + Příloha č.1 - výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

                                + Příloha č.2 - rozvaha.pdf

                                + Příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

                                + Příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

                                + Příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2014.pdf

                                + Příloha č.6 - výroční zpráva Skládky Vrbička spol. s r.o. za rok 2014.pdf

                                + Příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014.pdf

                                + Příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2014.pdf

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.2/2015 na prodej pozemku č. 2845/10 v Nepomyšli.pdf  09.06.2015          26.06.2015

Městys Nepomyšl        Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                22.05.2015          29.05.2015

Státní pozemkový  úřad Louny   Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Krásný Dvůr a Podbořanský Rohozec .pdf                                                                                                                             19.05.2015           19.06.2015

Svazek obcí Podbořansko     Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2014.pdf                          13.05.2015           31.05.2015

Městys Nepomyšl      Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městysem Nepomyšl a Městem Podbořany spočívající v rozhodování ve správním řízení o místu trvalého pobytu.pdf                                                                                                                                 13.05.2015           31.05.2015

Státní pozemkový úřad Louny  Nabídka pozemků k pronájmu - Dětaň.pdf                                                     06.05.2015          04.08.2015

Státní pozemkový úřad Louny  Nabídka pozemků k pronájmu - Nová Ves u Podbořan.pdf                            06.05.2015         04.08.2015

Finanční úřad               Veřejná  vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí za rok 2015 + Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r. 2015 .pdf                                                                            29.04.2015           01.06.2015

Státní pozemkový úřad Teplice  Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Chmelištná .pdf           29.04.2015           29.07.2015

Soudní exekutor JUDr.M.Makarius  Dražební vyhláška - povinná Veronika Homolková, Dvérce 30 .pdf      21.04.2015          17.06 2015

Městys Nepomyšl         Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 17.04.2015          24.04.2015

Ministerstvo zemědělství    Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.pdf  7.4.2015  22.6.2015                                                Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf                                                                                                                                 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf                                                                                                                                 Návrh opatření obecné povahy Národní plán povodí Dunaje.pdf                                                                                                                                                   Seznam obcí v povodí Labe.pdf                                                                                                                                                                                                     Seznam obcí v povodí Odry.pdf                                                                                                                                                                                                     Seznam obcí v povodí Dunaje.pdf

Zeměměřický úřad Praha 8   Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2015 .pdf   24.03.2015​

Měú Podbořany    Veřejná vyhláška II. - Oznámení zahájení projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Podbořany, jejíž součástí jsou pokyny pro pořízení návrhu Změny č. 3 ÚP Podbořany nahrazující zadání změny.pdf                                                        20.03.2015        20.04.2015

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                          20.03.2015       27.03.2015

Městys Nepomyšl  Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 27.2.2015.pdf  19.03.2015

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nepomyšl - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků k rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Chmelištná .pdf                                                                                                                          04.03.2015       23.03.2015

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                         20.02.2015         27.02.2015

Státní pozemkový úřad Louny   Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvérce .pdf   18.02.2015     09.03.2015

Městys Nepomyšl    Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.1.2015 .pdf    11.02.2015  

Městys Nepomyšl    Městys Nepomyšl vyhlašuje poptávkové řízení na akci "Odvodnění a zemní práce u kostela sv.Mikuláše v Nepomyšli.pdf                                                                                                                                                                                                  11.02.2015       26.02.2015

Městys Nepomyšl    Městys Nepomyšl vyhlašuje poptávkové řízení na akci "Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli".pdf                                                                                                                                                                                            11.02.2015       26.02.2015

Městys Nepomyšl     Městys Nepomyšl vyhlašuje výběrové řízení na pozici kronikář/kronikářka.pdf                 09.02.2015     10.04.2015  

Státní pozemkový úřad Louny     Nabídka pozemků k pronájmu - Nová Ves u Podbořan.pdf                               06.02.2015     05.05.2015

Státní pozemkový úřad Louny      Nabídka pozemků k pronájmu - Dětaň.pdf                                                        06.02.2015     05.05.2015

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                           23.01.2015      30.01.2015

Městys Nepomyšl    Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městysem Nepomyšl a městem Podbořany ve věci projednávání přestupků .pdf                                                                                                                                                                                                           14.01.2015      31.01.2015

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.1/2015 o prodeji pozemku č.520/1 dilu "a" v k.ú. Dvérce.pdf   12.01.2015      30.01.2015

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl o změně nájemní smlouvy Dodatkem č. 1 uzavřené dne 8.9.2008 na pronájem nebytového prostoru Pivnice "U zámku"  v Nepomyšli nacházející se na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl.pdf                                     12.01.2015      30.01.2015

Ministerstvo životního prostředí   Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových riziik v povodí Labe.pdf 08.01.2015    09.02.2015

Státní pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a částech k.ú. Kaštice a Chmelištná .pdf                                                            07.01.2015       30.01.2015   

Ministerstvo životního prostředí   Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe".pdf                                        06.01.2015       09.02.2015

Městys Nepomyšl   Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 22.12.2014.pdf    30.12.2014

Městys Nepomyšl    Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 28.11.2014.pdf   18.12.2014

Státní  pozemkový úřad Louny Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dvérce   16.12.2014     21.01.2015

Městys Nepoymšl    Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf            15.12.2014               22.12.2014

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky na akci "Inženýrské sítě pro 8 RD - vodovod a kanalizace.pdf    9.12.2014      22.12.2014

Městys Nepomyšl    Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2015.pdf                                                                                01.12.2014              28.02.2015

Městys Nepomyšl    Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015.xls                                                01.12.2014              22.12.2014 

KÚÚK                      Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015.pdf                                                     28.11.2014              15.12.2014

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 21.11.2014              28.11.2014

Svazek obcí Podbořansko   Návrh rozpočtu SOP na rok 2015.pdf                                                          19.11.2014

Svazek obcí Podbořansko   Návrh rozpočtového výhledu SOP na rok 2017.pdf                                      19.11.2014

Státní pozemkový úřad Louny Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových  úprav v k.ú.Dvérce .pdf       05.11.2014     08.12.2014

Městys Nepomyšl   Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf  31.10.2014     07.11.2014

Městys Nepomyšl   Obecně závazná vyhláška č.2/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a zákaz vstupu se psy na některá veřejná prostranství.pdf                                                                                                           08.10.2014          31.10.2014

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č. 4/2014 o propachtování části pozemku č. 520/5 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce .pdf                                                                                                                                                                                                 08.10.2014

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště    Oznámení-vojenská činnost na území vojenského újezdu Hradiště a Oznámení -  omezení vstupu na území vojenského újezdu Hradiště.pdf                                                                                                       06.10.2014        06.11.2014

Úřad práce ČR        Burza pracovních příležitostí ve dnech 16. - 17.10.2014 v Žatci .pdf                         06.10.2014         18.10.2014

Městys Nepomyšl    Oznámění o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí .pdf                           25.09.2014         13.10.2014

Městys Nepomyšl    Oznámění o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR.pdf                     25.09.2014         13.10.2014

ČEZ Distribuce, a.s.  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.pdf                           19.09.2014        15.11.2014

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 45. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 19.09.2014         26.09.2014

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.3/2014 na propachotávní pozemku č. 3476/3 v k.ú. Nepomyšl.pdf  05.09.2014    26.09.2014

Městys Nepomyšl    Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.pdf                                                         01.09.2014        31.10.2014

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 44. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                 22.08.2014         29.08.2014

Městys Nepomyšl     Výzva k podání nabídky na akci "Oprava místní komunikace v Nepomyšli".pdf        14.8.2014     29.08.2014

Městys Nepomyšl     Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 - jmenování                                                                                                                               zapisovatele okrskové  volební komise.pdf                                                                   08.08.2014          12.10.2014

Městys Nepomyšl     Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 - stanovení minimálního                                                                                                           počtu členů okrskové volební komise .pdf                                                                     08.08.2014          12.10.2014

Městys Nepomyšl      Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 - informace o počtu                                                                                                                    a sídlech volebních okrsků.pdf                                                                                      08.08.2014         12.10.2014

Městský úřad Podbořany  Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 - seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 podávají Městskému úřadu Podbořany.pdf           07.07.2014      12.10.2014

Městský  úřad Podbořany  Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014  - potřebné počty podpisů na peticích podle §21 odst.4.pdf                                                                                                                                                           07.07.2014     12.10.2014

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.2/2014 na propachtování pozemků č.17, 18 a 28  v k.ú. Chmelištná.pdf  04.07.2014      29.8.2014

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                 20.06.2014       27.06.2014

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice" v Nepomyšil.pdf 

                               +  výkaz výměr (slepý rozpočet).xls                                                                                    18.06.2014       30.06.2014

Městys Nepomyšl   Zveřejnění návrhu závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2013.xls                         10.06.2014       27.06.2014

                               + Příloha č.1 - výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

                               + Příloha č.2 - rozvaha.pdf

                               + Příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

                               + Příloha č.4 - příloha účetní závěrky.df

                               + Příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2013.pdf

                               + Příloha č.6 - výroční zpráva Skládky Vrbička, spol. s r.o. za rok 2013.pdf

                               + Příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013.pdf

                               + Příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2013.pdf

Krajský úřad Ústeckého kraje    Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2013.pdf                      09.06.2014       25.06.2014

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabíkdy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova a restaurování průčelí kostela sv . Mikuláše v Nepomyšli" .pdf  +  zadávací dokumentace.pdf  +   4 přílohy k ZD.zip                                                               04.06.2014       17.06.2014

Úřad práce Louny   Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro  růst! - pracovní příležitosti.pdf      03.06.2014

Městys Nepomyšl    Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.pdf         02.06.2014       30.06.2014

Krajský úřad Ústeckého kraje  Veřejná vyhláška - Oznámení vystavení Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období k veřejnému nahlédnutí.pdf                                                                                                  29.05.2014       16.06.2014

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                     23.05.2014       30.05.2014

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice" v Nepomyši.pdf 19.05.2014      31.05.2014

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Krásný Dvůr a k.ú. Podbořanský Rohozec č.j.KoPÚ 201/2012/JF - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek .pdf                                                                                                                                                                                                                   14.05.2014     02.06.2014

Svazek obcí Podbořansko  Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2013.pdf                                14.05.2014

Městys Nepomyšl   Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.4.2014.pdf             07.05.2014

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.1/2014 na pronájem pozemku č. 174 v k.ú. Nepomyšl.pdf  07.05.2014      30.05.2014

Městys Nepomyšl   Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb do EP      07.05.2014   

Finanční úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v r. 2014 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v r. 2014 .pdf                                                            30.04.2014          02.06.2014

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.doc                              18.04.2014            25.04.2014

Městys Nepomyšl  Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele OVK .pdf                           01.04.2014

Městys Nepomyšl  Volby do Evropského parlamentu-informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf  01.04.2014

Městys Nepomyšl  Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf     24.03.2014

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                           21.03.2014         28.03.2014   

Státní pozemkový úřad Louny   Rozhodnutí o určení hranic pozemků v k.ú. Nepomyšl.pdf                     17.03.2014         01.04.2014

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.jpeg                          21.02.2014         28.02.2014

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvérce - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.jpeg                                                                                                                                07.02.2014         24.02.2014

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                             24.1.2014          31.1.2014

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                             13.12.2013         20.12.2013

Městys Nepomyšl    Obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v r. 2014 .pdf                                                                                          02.12.2013         28.02.2014

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č. 12/2013 o prodeji p.č. 80 v k.ú. Nepomyšl.pdf             02.12.2013         20.12.2013

Městys Nepomyšl    Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014.xls                                                   02.12.2013        20.12.2013

Ministerstvo životního prostředí  Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr V223/V224 - přestavba stávajícíhoo dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV.pdf Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.ce/eia), kód záměru MZP386.                                                                                                                                                           28.11.2013         31.01.2014

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl .pdf                               22.11.2013        29.11.2013

KÚÚK                            Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014.pdf                                                    22.11.2013        11.12.2013

JIZA s.r.o. Chomutov   Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků-odstranění a okleštění stromoví.pdf  14.11.2013      06.01.2014

Svazek obcí Podbořansko  Rozpočtový výhled SOP na rok 2016 - návrh.pdf (232 KB)                             13.11.2013         29.11.2013

Svazek obcí Podbořansko  Rozpočet SOP na rok 2014 - návrh.pdf (288 KB)                                               13.11.2013         29.11.2013

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvérce - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků.pdf (295 KB)                                                                                                                                                                     07.11.2013      23.11.2013

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (242 KB)                04.10.2013      11.10.2013

Městys Nepomyšl   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.pdf (318 KB)                                                                                                                                                           24.09.2013        29.10.2013

Městys Nepomyšl   Volby do Poslaneckéí sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele okrskové volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.pdf (228 KB)                                       24.09.2013        29.10.2013

Městys Nepomyšl  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.pdf (242 KB)                                                         24.09.2013         29.10.2013

Městys Nepomyšl   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.pdf (248 KB)                     24.09.2013         29.10.2013

Městys Nepomyšl  Pozvánka za 34. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (278 KB)                 20.09.2013         27.09.2013

Státní pozemkový úřad Louny  Komplexní pozemkové  úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Krásný Dvůr a k.ú. Podbořanský Rohozec - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání.pdf (303 KB)                                          12.09.2013        08.10.2013

Městys Nepomyšl   Písemná výzva k podání nabídky na zakázku "Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli - I. etapa" nové vyhlášení .pdf (243 KB)                                                                                                                                                            10.09.2013       26.09.2013                        

                                 + Zadávací dokumentace.pdf (372 KB)

                                 + Příloha č. 1 - Krycí list nabídky .doc (744 KB)

                                 + Příloha č. 2  - Návrh smlouvy o dílo.doc (791 KB)

                                 + Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc (780 KB)

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.11/2013 o pronájmu nebyt. prostor v Nepomyšli čp.102.pdf (563 KB) 09.09.2013    27.09.2013

Státní pozemkový úřad Louny   Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvérce - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání                              .pdf (324 KB)                                                                                                                                                     06.09.2013         24.09.2013

Městys Nepomyšl   Oznámení o zrušení zadávacího řízení na zakázku "Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č.118 v Nepomyšli - I. etapa".pdf (175 KB)                                                                                                                                                                                  28.08.2013

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (305 KB)                               23.08.2013      30.08.2013

Městys Nepmyšl    Písemná výzva k podání nabídky na zakázku "Zpevněná plocha - Nepomyšl p.p.č.39".pdf        16.08.2013      30.08.2013

                                 + zpevněná plocha Nepomyšl - slepý rozpočet.xls (93 KB)                                 

                                 + zpevněná plocha Nepomyšl - průvodní zpráva.pdf (48 KB)

                                 + zpevněná plocha Nepomyšl - souhrnná zpráva.pdf (49 KB)

                                 + zpevněná plocha Nepomyšl - situace stavby.pdf (112 KB)

Městys Nepomyšl   Písemná výzva k podání nabídky na zakázku: "Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118                                                                      v Nepomyšli - I. etapa " .pdf (276 KB)                                                                                                                              06.08.2013     23.08.2013

                                 + Zadávací dokumentace.pdf (406 KB)

                                 + Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.doc (50 KB)

                                 + Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.doc (88 KB)

                                 + Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc (69 KB)

            odkaz na uveřejnení dokumentů na profilu zadavatele je zde:  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-nepomysl_1443/

Stání pozemkový  úřad Louny  Oznámení o zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků  v k.ú. Nepomyšl.pdf  17.07.2013     13.08.2013

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (312 KB)                               21.06.2013     28.06.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.10/2013 o prodeji p.č. 170/33 v k.ú. Nepomyšl .pdf (600 KB)        10.06.2013     28.06.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.9/2013 o pronájmu části p.č. 42 v k.ú. Nepomyšl.pdf (538 KB)     10.06.2013     28.06.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.8/2013 o pronájmu části p.č. 157/1 v k.ú. Nepomyšl.pdf (525 KB) 10.06.2013    28.06.2013

Městys Nepomyšl  Návrh Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2012.xls (715 KB)                                    07.06.2013        28.06.2013

                                +Příloha č.1 - výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu  .pdf (71 KB)

                                +Příloha č.2 - rozvaha.pdf (47 KB)

                                +Příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf (43 KB) 

                                +Příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf (50 KB)

                                +Příloha č.5 - Závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2012.pdf (2841 KB)

                                +Příloha č.6 - výroční zpráva Skládky Vrbička, spol. s r.o. za rok 2012.pdf (7465 KB)

                                +Příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012.pdf (2172 KB)

                                +Příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2012.pdf (279 KB)

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (279 KB)                              24.05.2013         31.05.2013

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.7/2013 o prodeji pozemku č.5/1 v k.ú. Nepomyšl pdf (551 KB)   13.05.2013          31.05.2013

Svazek obcí Podbořansko  Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2012.pdf (607 KB)                            07.05.2013            

Svazek obcí Podbořansko  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podbořansko za rok 2012.pdf   07.05.2013

Státní pozemkový úřad Louny   Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Nepomyšl.pdf (1984 KB)    22.04.2013       04.06.2013

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Oprava místní komunikace v obci Chmelištná".pdf (260 KB)     15.04.2013     26.04.2013

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Oprava fasády na bytovém domě čp.103 v Nepomyšli".pdf       15.04.2013    26.04.2013

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Oprava místní komunikace - p.p.č. 3473/2, kú. Nepomyšl".pdf  15.04.2013     26.04.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.6/2013 o pronájmu nebyt. prostor v Nepomyšli čp.102.pdf    11.04.2013      26.04.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.5/2013 o pronájmu pozemku č.170/28 v Nepomyšli.pdf         11.04.2013      26.04.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.4/2013 o pronájmu části pozemku č.172/1 v Nepomyšli.pdf  11.04.2013      26.04.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.3/2013 o pronájmu části pozemku č.172/1 v Nepomyšli.pdf  11.04.2013      26.04.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.2/2013 o pronájmu části pozemku č.172/1 v Nepomyšli.pdf  11.04.2013       26.04.2013

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (496 KB)                        22.03.2013      29.03.2013

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.1/2013 na pronájem nebytových prostor pdf (312 KB)           11.03.2013       29.03.2013

KÚÚK                      Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje  dne 27.2.2013.pdf                       15.02.2013       27.02.2013

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (471 KB)                         15.02.2013      22.02.2013

Vojenské lesy a statky  Oznámení o uzavírání dohod o náhradě za přičlenění honebních pozemků do honideb Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a a vyplácení peněžní částky za toto přičlenění .pdf (383 KB)                                                                                          07.02.2013    30.04.2013

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky na akci "Nepomyšl ČOV-jímka na dovážené splašky".pdf (258 KB)   04.02.2013    20.02.2013

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (251 KB)                        18.01.2013      25.01.2013

Městys Nepomyšl   Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu (Obnova fasády z uliční strany nebo výměna neekologického kotle za ekologický).pdf (1282 KB)                                                            03.01.2013

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf(283 KB)                        14.12.2012       21.12.2012

Městys Nepomyšl   Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 .pdf (1005 KB)                                                                        10.12.2012         28.2.2013

Městys Nepomyšl   Opatření městyse Nepomyšl vč. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového dřeva.pdf (262 KB)   10.12.2012         28.2.2013

Městys Nepomyšl   Dodatek č.1 k zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod.pdf (235 KB)                                 10.12.2012

Městys Nepomyšl   Dodatek č.1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného technologického řešení ) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves .pdf (236 KB)  10.12.2012

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.7/2012 o pronájmu části pozemku č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan 5.12.2012     21.12.2012

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.6/2012 o pronájmu nebytových prostor v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli - místnosti v 1. poschodí.pdf (558 KB)                                                                                                                                           05.12.2012         21.12.2012

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.5/2012 o pronájmu nebytových prostor v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli  - místnosti               v přízemí .pdf (657 KB)                                                                                                                                          05.12.2012         21.12.2012

Městys Nepomyšl    Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013.xls (61 KB)                                         03.12.2012        21.12.2012

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (550 KB)                  23.11.2012         30.11.2012

Svazek obcí Podbořansko  Návrh rozpočtu SOP na rok 2013.pdf (263 KB)                                                    13.11.2012          29.11.2012

Svazek obcí Podbořansko   Návrh rozpočtového výhledu SOP na rok 2015_pdf (248 KB)                            13.11.2012          29.11.2012

Městys Nepomyšl   Volba prezidenta republiky - oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky.pdf (340 KB)    8.11.2012

Městys Nepomyšl   Volba prezidenta republiky - jmenování zapisovatele OVK.pdf (209 KB)                            8.11.2012

Městys Nepomyšl   Volba prezidenta republiky - stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf (227 KB)           8.11.2012

Městys Nepomyšl   Volba prezidenta republiky - informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf (221 KB)   8.11.2012

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (249 KB)                   19.10.2012       26.10.2012

Městys Nepomyšl   Inzerce na prodej traktoru Zetor 5748, r.v. 1976 obálkovou metodou.doc (24 KB)          10.10.2012       26.10.2012

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl .pdf (256 KB)                   20.09.2012       27.09.2012

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - rozšíření kapacity skládky Vrbička - IV.epata.pdf (973 KB)    17.09.2012       05.10.2012

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.4/2012 o prodeji pozemku č. 520/10 v k.ú. Dvérce .pdf (612 KB)    11.09.2012    27.09.2012

Pozemkový úřad Louny  Pověření pro zástupce zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepomyšl GB-geodezie, spol. s r.o.., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno,  ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.pdf (317 KB)                  10.09.2012        30.09.2012

Pozemkový úřad Louny Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvérce .pdf (806 KB)                                       03.09.2012        20.09.2012

KÚÚK                       Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje 5.9.2012 od 10.00 hod. pdf   24.08.2012        05.09.2012

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (291 KB)                   24.08.2012         31.08.2012

PF ČR Teplice         Nabídka pozemků určených k převodu v k.ú. Dětaň a Chmelištná .pdf (3847 KB)           10.08.2012        10.09.2012

Městys Nepomyšl   Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012-jmenování zapisovatele OVK.pdf            31.07.2012

Městys Nepomyšl   Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012-inf. o počtu a sídlech volebních okrsků   31.07.2012

Městys Nepomyšl   Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012-oznámení o době a místě konání voleb  31.07.2012

Městys Nepomyšl   Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012-oznámení o min.počtu členů OVK.pdf    31.07.2012

Pozemkový úřad Louny  Rozhodnutí čj. 17/2012-KPÚ 160B/2007/JF o výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše náhrady v rámci komplexní pozemkové úpravy Vroutek .pdf (1931 KB)                                                                                       25.07.2012        10.08.2012

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.3/2012 o pronájmu částí pozemků v k.ú. Nepomyšl.pdf    17.07.2012        31.08.2012

MŽP Praha 10  Závěr zjišťovacího řízení "V223/V224-přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV" .pdf (2633 KB)                                                                                                                                                                        10.07.2012         26.07.2012

KÚÚK       Veřejná vyhláška - vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.pdf     10.07.2012     26.07.2012

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (482 KB)                  22.06.2012        29.06.2012

KÚÚK                         Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011.pdf (457 KB)                                            08.06.2012       27.06.2012

Městys Nepomyšl    Návrh Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2011.xls (59 KB)                            07.06.2012       29.06.2012

                                  + Příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodhocení plnění rozpočtu .pdf (69 KB)

                                  + Příloha č.2 - výkaz Rozvaha.pdf (47 KB)

                                  + Příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf (43 KB)

                                  + Příloha č.4 - výkaz Příloha účetní závěrky.pdf (53 KB)

                                  + Příloha č.5 - Závěrečný  účet SOP za rok 2011.pdf (2389 KB)

                                  + Příloha č.6 - Výroční zpráva za rok 2011 Skládky Vrbička s.r.o.pdf (7466 KB)

                                  + Příloha č. 7 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepmyšl za rok 2011.pdf (1637 KB)

PF ČR Teplice          Oznámení o zamýšleném převodu zeměd. a lesních pozemků v k.ú. Nepomyšl.pdf      05.06.2012       05.09.2012

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č.2/2012 o pronájmu části pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf    04.06.2012       29.06.2012

KÚÚK      Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání podstatné změny č.1 integrovaného povolení                                                                        pro zařízení "Skládka odpadů Vrbička". pdf (1602 KB)                                                                                        21.05.2012       20.06.2012

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (277 KB)                    18.05.2012       25.05.2012

Městys Nepomyšl   Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za r. 2011.pdf (2007 KB)                                16.05.2012        04.06.2012                        

Městys Nepomyšl    Poptávkové řízení na akci "Rozšíření dětského hřiště" v Nepomyšli.pdf                         10.05.2012        24.05.2012

Městys Nepomyšl  Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.pdf (878 KB)                                                                          09.05.2012        25.05.2012

Pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška čj. 14/2012-KPÚ/202/2012/CH- oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělu v katastrálním území Dvérce.pdf (284 KB)                                                                           04.05.2012        21.05.2012

Ministerstvo životního prostředí  Závěr zjišťovacího řízení "Rozšíření kapacity skládky Vrbička - IV.etapa".pdf  30.04.2012       16.05.2012

Ministerstvo životního prostředí  Oznámení záměru "V223/V224-přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV.pdf                 (1853 KB)                                                                                                                                                               24.04.2012         14.05.2012

Pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška čj. 13/2012 - KPÚ  201/2012/JF - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nepomyšl.pdf (278 KB)                                                                      20.04.2012       07.05.2012

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf                                  20.04.2012       27.04.2012

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.1/2012 o prodeji pozemku č. 134/1.pdf (634 KB)               11.04.2012       27.04.2012

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-E.Čiháková-rozhodnutí o umístění vrtné studny.pdf (1285 KB)     09.04.2012         30.04.2012

KÚÚK                     Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 18.4.2012.pdf (1063 KB)     05.04.2012       18.04.2012

Městys Nepomyšl            Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (268 KB)               23.03.2012        30.03.2012

MěÚ Podbořany Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu zadání změny č.2 ÚP Podbořany Návrh zadání   27.02.2012         30.03.2012

Stavební  úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-manž.Vlkovi-studna, Nová Ves.pdf (713 KB)                                 23.02.2012        12.03.2012

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-E.Čiháková-vrtná studna, Nová Ves čp.10.pdf (881 KB)               23.02.2012        12.03.2012

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-E.Zítková-kanalizace a ČOV, Nepomyšl čp. 182.pdf (860 KB)      23.02.2012        12.03.2012

Městys Nepomyšl         Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (260 KB)                  17.02.2012        24.02.2012

Exekutorský  úřad Klatovy Dražební vyhláška o provedení el. dražby-D.Tancoš, Nep.92.pdf (1179 KB)            13.02.2012        05.03.2012

PF ČR Teplice               Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Dětaň.pdf (3565 KB)                      25.01.2012        25.04.2012

Městys Nepomyšl         Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (2003 KB)                 20.01.2012       27.01.2012

Městys Nepomyšl          Záměr městyse Nepomyšl č.13/2011 o prodeji pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf              05.01.2012        27.01.2012

Městys Nepomyšl          Záměr městyse Nepomyšl č.12/2011 o prodeji pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf              05.01.2012        27.01.2012

Městys Nepomyšl          Záměr městyse Nepomyšl č.11/2011 o prodeji pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf              05.01.2012        27.01.2012

Městys Nepomyšl           Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (2280 KB)                20.12.2011        27.12.2011

Pozemkový úřad Louny   Rozhodnutí-o odvolání do rozhodnutí čj.13/2011-KPÚ/160B/2007/JF k.ú.Vroutek.pdf   16.12.2011        31.12.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby-ppč.12 v k.ú.Chmelištná.pdf (20706 KB)  16.12.2011   03.01.2012

Stavební  úřad Podbořany Veřejná vyhláška-rozhodnutí o dělení pozemků 1911,1928 v k.ú. Nepomyšl.pdf (6611 KB)  16.12.2011   03.01.2012

Městys Nepomyšl       Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce střechy čp. 79 v Nepomyšli".pdf           16.12.2011    31.01.2012

Městys Nepomyšl        Výzva k podání nabídky na akci "Výměna oken v Nepomyšli čp. 51.pdf (2783 KB)       16.12.2011     31.01.2012

KÚÚK                             Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje .pdf (1462 KB)                        11.12.2011      21.12.2011

KÚÚK                            Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012.pdf (332 KB)                                               06.12.2011     21.12.2011

Městys Nepomyšl        Záměr městyse Nepomyšl č.10/2011 o pronájmu pozemků v k.ú.Nepomyšl .pdf             01.12.2011    27.12.2011

Městys Nepomyšl        Záměr městyse  Nepomyšl č.9/2011 o prodeji pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf                  01.12.2011     27.12.2011

Městys Nepomyšl             OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,                                                                         

                                            přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (6950 KB)        29.11.2011      31.12.2011

Městys Nepomyšl             Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2012.xls (58 KB)                                      30.11.2011       27.12.2011

PF ČR Teplice                   Oznámení o zamýšleném převodu -  k.ú. Chmelištná.pdf (5139 KB)                           22.11.2011       22.2.2012

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-dělení pozemků p.p.k. 1911,1928  v k.ú. Nepomyšl.pdf (5163 KB)  18.11.2011       05.12.2011

Městys Nepomyšl           Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.doc (229 KB)                18.11.2011        25.11.2011

SOP Podbořansko          Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbořansko na r. 2012 .pdf (1424 KB)                            14.11.2011       30.11.2011

SOP Podbořansko          Návrh rozpočtového výhledu Svazku obcí Podbořansko na r. 2014.pdf (1453 KB)       14.11.2011       30.11.2011

Městys Nepomyšl          Záměr městyse Nepomyšl č.8/2011 o pronájmu pozemku v k.ú. Nepomyšl.pdf            07.11.2011      25.11.2011

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-zřízení nového OM a pokládka kNN ppč.12,V.Staněk,Chmelištná   07.11.2011      30.11.2011

Městys Nepomyšl       Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce budovy bývalé školy čp. 102 - ZTI +ÚT.pdf        02.11.2011      16.11.2011

Městys Nepomyšl       Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce budovy bývalé školy čp. 102 . stavební práce pdf   02.11.2011   16.11.2011

Městys Nepomyšl       Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce budovy bývalé školy čp. 102 - elektroinstalace.pdf  02.11.2011   16.11.2011

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-dělení pozemku st.p.č. 226/2 v k.ú. Nepomyšl.pdf (5877 KB)           21.10.2011      07.11.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-dělení pozemku parc.č.134 v k.ú. Nepomyšl.pdf (5691 KB)             21.10.2011     07.11.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-změna využití území: parc.č.3498  v k.ú. Nepomyšl.pdf (4801 KB)  21.10.211       07.11.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyháška-změna využití území: parc.č.170/8 v k.ú. Nepomyšl.pdf (5018 KB)   21.10.2011      07.11.2011

Městys Nepomyšl              Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (1559 KB)               20.10.2011      27.10.2011

Městys Nepomyšl              Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (1810 KB)               23.09.2011      30.09.2011

ČEPS , a.s.                         cOznámení o odstraňování a oklešťování stromoví v k.ú. Nepomyšl.pdf (3666 KB)    22.09.2011

KÚÚK      Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje ÚK .pdf (3695 KB) 16.09.2011     03.10.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - žádost o dělení pozemku č. 226/2 v k.ú. Nepomyšl.pdf (4738 KB) 13.09.2011   10.10.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - žádost o dělení pozemku č. 134 v k.ú. Nepomyšl.pdf (4338 KB)   13.09.2011    10.10.2011

Savební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - žádost o dělení pozemku č. 131 v k.ú. Nepomyšl.pdf (4606 KB)    13.09.2011    06.10.2011

Městys Nepomyšl        Záměr městyse Nepomyšl č. 7/2011 o směně pozemků.pdf (5593 KB)                            12.09.2011     30.09.2011

Městys Nepomyšl       Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce budovy bývalé školy na multicentrum - podhledy SDK"                                        .doc (236 KB)                                                                                                                                                            12.09.2011     19.09.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně využití území p.č.2846 v k.ú. Nepomyšl.pdf   30.08.2011     15.09.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dělení pozemku par.č.2845/1 v k.ú. Nepomyšl.pdf    30.08.2011     15.09.2011

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 10. zasedání zastupitesltva městyse Nepomyšl.pdf (1632 KB) 26.08.2011       02.09.2011

Městys Nepomyšl      Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.doc  20.07.2011          27.07.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-nové využití p.č. 2846 v k.ú. Nepomyšl.pdf (4815 KB)   19.07.2011      04.08.2011

Stavební úřad Podbořany  Veřejná vyhláška-dělení p.č. 2845/1 v k.ú. Nepomyšl.pdf (4955 KB)          19.07.2011      04.08.2011

Městys Nepomyšl     VTE v lokalitě Nepomyšl - vyjádření k posudku záměru.pdf (1971 KB)          13.07.2011         31.07.2011

Pozemkový úřad Louny  Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou.pdf (249 KB)                               11.07.2011          27.07.2011

Městys Nepomyšl       Záměr městyse Nepomyšl č.6/2011 o prodej pozemku.pdf (4487 KB)        29.06.2011          26.08.2011

Městys Nepomyšl       Záměr městyse Nepomyšl č.5/2011 o prodeji pozemku.pdf (4459 KB)       29.06.2011           26.08.2011

Pozemkový fond ČR   Dodatečné ztažení pozemku z veřejné nabídky č. 425 v k.ú. Dvérce.pdf     22.06.2011           11.07.2011

Městys Nepomyšl    Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.doc (227 KB)   17.06.2011            24.06.2011

KÚÚK                       Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf (486 KB)      16.06.2011              29.06.2011

Pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška -oznámení rozhodnutí o schválení  komplexní pozemkové úpravy Vroutek.pdf                                                (1433 KB)                                                                                                                                           13.06.2011               04.07.2011

Pozemkový fond ČR  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím-Nepomyšl.pdf                13.06.2011              13.07.2011

Ústecký kraj             Závěrečný  účet Ústeckého kraje za rok 2010.pdf (291 KB)                          09.06.2011               29.06.2011

Městys Nepomyšl    Závěrečný účet Městyse Nepomyšl za rok 2010.pdf (16603 KB)                  06.06.2011             24.06.2011

                                 + Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.pdf (69 KB)

                                 + Příloha č. 2 - Výroční zpráva Skládky Vrbička, spol. s r.o. za rok 2010 .pdf (1860 KB)

                                 + Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2010.pdf (471 KB)

                                 + Příloha č. 4 - Rozvaha.pdf (46 KB)   

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf (1568 KB)  20.05.2011              27.05.2011

Svazek obcí Podbořansko  Závěrečný účet na rok 2010.pdf (11869 KB)                                      11.05.2011                  31.05.2011

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č. 4/2011 o pronájmu nebyt. prostor.pdf           10.05.2011                  27.05.2011

Městys Nepomyšl     OZV č.3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažťování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf (6654 KB)                                                                                                05.05.2011                  31.05.2011

Městys Nepomyšl     OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf     05.05.2011                  31.05.2011

Městys Nepomyšl     OZV č.1/2011 o místním poplatku ze psů.pdf (5419 KB)                              05.05.2011                  31.05.2011                         

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 6. zasedání ZM Nepomyšl.pdf (1925 KB)                               22.04.2011                  29.04.2011

Městys Nepomyšl      Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o vydání územního rozhodnutí o dělení: pozemku parc.č.516/2 v k.ú.Dvérce, dělením vzniknou pozemky parc.č.516/2 a 516/4 v k.ú. Dvérce.pdf           14.04.2011      09.05.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na pořízení lesnické techniky "MEPROZET Cisterna PN 40".pdf            13.04.2011      29.04.2011

Pozemkový úřad Louny  Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vroutek.pdf (73 KB)    08.04.2011      29.04.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce střechy budovy čp.3 v Dětani.pdf                        07.04.2011     29.04.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce chodníků v Nepomyšli - Podbořanská ulice.pdf   07.04.2011     29.04.2011

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 5. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                               18.03.2011           25.03.2011

Městys Nepomyšl       Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb - rozeslání dokumentace - informace o dokumentaci k záměru "VTE v lokalitě Nepomyšl.pdf (1826 KB)                                                                                           14.03.2011          04.04.2011

MěÚ Podbořany          Veřejná vyhláška o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Miroslav Jandík, Vroutek - umístění a provedení stavby: sklad zemědělských potřeb, Dvérce     14.03.2011           31.03.2011

Městys Nepomyšl      SLDB 2011 - kontakty a adresy pracovišť .pdf (202 KB)                              11.03.2011

Městys Nepomyšl      SLDB 2011 - sčítací obvody a jména sčítacích komisačů.pdf (4350 KB)     07.03.2011

MěÚ Podbořany          Rozhodnutí o změně stavby Dolánecký potok nad Nepomyšlí.pdf               03.03.2011          21.03.2011

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.3/2011 o pronájmu nebyt.prostoru.pdf            03.03.2011         25.03.2011

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.2/2011 o prodeji pozemků.pdf 1038 KB          03.03.2011         25.03.2011

ČSÚ                            Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011. pdf                       01.03.2011       

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 4. zasedání  ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                18.02.2011        25.02.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na realizaci projektu "Zateplení obecní budovy".doc  15.02.2011     07.03.2011

Magistrát města Ústí n.L.  Veřejná vyhláška uložení písemnosti č.j. SDO/PV/170079/1866/2008 - M.Vild, 06.03.1976, trvale bytem Dvérce 33                                                                                                                                                                                   11.02.2011         28.02.2011

Magistrát města Ústí n.L.  Veřejná vyhláška uložení písemnosti č.j. SDO/PV/170079/1867/2008 - M.Vild, 06.03.1976, trvale bytem Dvérce  33                                                                                                                                                                                 11.02.2011         28.02.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na akci  "Rekonstrukce střechy budovy hasičské zbrojnice

                                     v Nepomyšli".doc (234 KB)                                                                           09.02.2011         25.02.2011

Městys Nepomyšl      Výzva k podání nabídky na akci "Oprava fasády na budově úřadu městyse Nepomyšl

                                     v Nepomyšli čp. 82.doc (234 KB)                                                                 09.02.2011          25.02.2011          

MěÚ Podbořany          Plán odpad. hospodářství ÚK - Změna č.1 - zahájení zjišťovacího řízení     09.02.2011          02.03.2011

PF ČR Louny               Nabídka pozemků k pronájmu.pdf (156 KB)                                                 02.02.2011

JUDr.Ivana Demutová  Usnesení - dědictví po J.Hrabovským, posl.byrem Nepomyšl 92.pdf       26.01.2011           26.02.2011

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 3. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                 21.01.2011           28.01.2011

MěÚ Podbořany   Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení -Dolánecký potok nad Nepomyšlí.pdf    12.1.2011    31.1.2011

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.1/2011 o pronájmu nebyt.prostor.pdf (715 KB)  06.01.2011       28.01.2011

MŽP Praha 10            Stanovisko MŽP dobývání bentonitu Nepomyšl Buškovice.pdf (185 KB)     03.01.2011         18.01.2011

Celní úřad České Budějovice   Oznámení o uložení písemnosti - Martin Motyka.pdf (569 KB)         21.12.2010        10.01.2011

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 2. zasedání ZM Nepomyšl.doc (230 KB)                                   17.12.2010        27.12.2010

PF ČR Louny             Nabídka pozemků určených k převodu v k.ú. Dvérce.pdf (722 KB)                10.12.2010        10.01.2011

KÚÚK                          Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf (1280 KB)     10.12.2010       22.12.2010

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č.9/2010 o pronájmu nebyt.prostor.pdf (770 KB)  08.12.2010       27.12.2010

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č. 8/2010 o pronájmu pozemku.pdf (1565 KB)    08.12.2010         27.12.2010

Městys Nepomyšl      Záměr městyse Nepomyšl č. 7/2010 o prodeji pozemku .pdf (1677 KB)       08.12.2010          27.12.2010

KÚÚK                         Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011.pdf (275 KB)                            07.12.2010          27.12.2010

MZe PÚ Louny     Vyhláška č.j.57/2010 - KPÚ/160B/2007/JF-Oznámení o vystavení návrhu.pdf    07.12.2010         07.01.2011

Městys Nepomyšl      Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků.pdf (1466 KB)          06.12.2010         31.12.2010

Městys Nepomyšl      OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování      

                                     komunálních odpadů od 1.1.2011.doc (39 KB)                                                29.11.2010        31.12.2010               

Městys Nepomyšl      Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2011.xls (52 KB)                          29.11.2010        27.12.2010

Městys Nepomyšl     Anketa - návrhy znaku a vlajky městyse Nepomyšl.pdf (3347 KB)                  23.11.2010        10.01.2010

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 1. zasedání ZM Nepomyšl .doc (231 KB)                                    19.11.2010        26.11.2010

SOP                          Návrh rozpočtu na r. 2011 Svazku obcí Podbořansko.pdf (320 KB)                    18.11.2010        06.12.2010

SOP                          Návrh rozpočtového výhledu na r. 2013 Svazku obcí Podbořansko.pdf (451 KB)  18.11.2010      06.12.2010

KÚÚK                         Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva Úseckého kraje. pdf (624 KB)         05.11.2010        15.11.2010

PF ČR Louny               Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR .pdf (279 KB)                     03.11.2010     

Finanční úřad Podbořany  Veřejná vyhláška o doručení - A.Jordánek, Nepomyšl 82.pdf (614 KB)    03.11.2010         22.11.2010

Městys Nepomyšl     Pozvánka na veřejné ustavující zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)           27.10.2010           05.11.2010

Městys Nepomyšl     Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Nepomyšl - zvolení zastupitelé.mht (23 KB)     16.10.2010

KÚÚK                         Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Zásad úsemního rozvoje Ústeckého kraje a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.pdf (1508 KB)                                                                01.10.2010      22.11.2010

Městys Nepomyšl     Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.pdf (768 KB)          29.09.2010    18.10.2010  

Městys Nepomyšl     Zveřejnění Oznámení pro zjišťovací řízení "Dolánecký potok nad Nepomyšli"        17.09.2010     04.10.2010

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 47. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                                                 17.09.2010      24.09.2010

KÚÚK                        Pozvánka na 17. Zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf (583 KB)                     16.09.2010     29.09.2010

Celní úřad Praha D1 Oznámení o uložení písemnosti - M.Motyka, nar.1977, Nepomyšl 92.pdf                  10.09.2010     27.09.2010

Celní úřad Praha D1 Oznámení o uložení písemnosti - M.Motyka, nar.1977, Nepomyšl 92.pdf                  10.09.2010     27.09.2010

FÚ Podbořany       Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - A.Jordánek, nar.1964, Nepomyšl 82.pdf    10.09.2010     27.09.2010

FÚ Podbořany       Veřejná vyhláška o doručení písemností - A.Jordánek , nar.1964, Nepomyšl 82.pdf  10.09.2010      27.09.2010      

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce střechy čp.103 v Nepomyšli.doc   08.09.2010      24.09.2010

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č. 6/2010 na prodej pozemků.pdf (1161 KB)  02.09.2010        24.09.2010

Městys Nepomyšl   Informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl.pdf (480 KB)                                                                                          25.08.2010       13.09.2010

MŽP Praha 10        Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Aktualizace Krajského programu snižování emisí Ústeckého kraje a Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje .pdf (164 KB)                                                             24.08.2010      09.09.2010

KÚÚK                      Pozvánka na 16.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf (974 KB)   19.08.2010      01.09.2010

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 46. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                20.08.2010     27.08.2010

PF ČR LOuny         Nabídka pozemků k převodu - k.ú. Dětaň, Chmelištná, Nepomyšl.2010.pdf (828 KB)   13.08.2010    13.09.2010

Městys Nepomyšl   Volby do ZO - jmenování zapisovatele OVK.pdf (442 KB)                            13.08.2010      20.09.2010

Městys Nepomyšl   Volby do ZO - informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf (463 KB) 13.08.2010    20.09.2010

Městys Nepomyšl   Volby do ZO - stanovení minimíálního  počtu členů OVK.pdf (490 KB)      13.08.2010     16.09.2010

PF ČR Louny           Nabídka pozemků k pronájmu - Chmelištná.pdf (159 KB)                          04.08.2010     23.08.2010

KVS pro ÚK             Nařízení č.2/2010- mimořádná veterinární opatření-varroáza včel.pdf (2852 KB) 03.08.2010    23.08.2010

MěÚ Podbořany    Veřejná vyhláška - zákaz nakládání s vodami - odběry povrchových vod .pdf (146 KB) 02.08.2010   23.08.2010

Povodní Ohře          Zákaz odběru povrchových vod - podnět správce povodí.pdf (72 KB)         28.07.2010

Městys Nepomyšl   Volby do ZO ve dnech 15. a 16.10.2010 - počet členů zastupitelstva městyse Nepomyšl pro následující volební období 2010 - 2014 .pdf (38 KB)                                                                                                                                      21.07.2010    10.08.2010

MěÚ Podbořany    Volby do ZO ve dnech 15. a 16.10.2010 - potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.pdf (100 KB)                                                                                                                            19.07.2010    10.08.2010

MěÚ Podbořany    Volby do ZO ve dnech 15. a 16.10.2010 - zveřejnění seznamu obcí .pdf (83 KB)     19.07.2010    10.08.2010

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 45. mimořádné zasedáním ZM .doc (225 KB)                        13.07.2010    20.07.2010

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky - Bezdrátový obecní rozhlas .doc (234 KB)           12.07.2010     23.09.2010

MěÚ Podbořany   Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby-Perdix,s.r.o., Ing. Jaroslav Kostečka - oplocení pozemků v rámci zemědělské výroby v Dětani .pdf (392 KB)                                                                                                                 02.07.2010    19.07.2010

MěÚ Podbořany   Návrh koncepce "Integrovaný Krajský program snižování emisí a Integrovaný Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje.pdf (640 KB)                                                                                                                 29.06.2010    19.07.2010

Pozemkový úřad Louny  Oznámení-vyložení soupisu nároků pozemků.komplexní poz.úpravy Vroutek.pdf (103 KB)     24.6.2010    16.7.2010

FÚ Česká Lípa     Veřejná vyhláška o doručení - Motyka Martin, nar. 1977.pdf (63 KB)             18.06.2010    05.07.2010

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 44. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                                18.06.2010    25.06.2010

PF ČR Louny          Nabídka pozemků k náhradním restitucím v k.ú. Nepomyšl.pdf (284 KB) 14.06.2010    14.07.2010

Městys Nepomyšl  Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2009.pdf (469 KB)  + příloha č.1.pdf (70 KB)  + příloha č.2.pdf (2735     KB)  + příloha č.3.pdf (396 KB)  + příloha č.4.pdf (50 KB)                                                                                         08.06.2010    25.06.2010

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.5/2010 na prodej pozemku.pdf (1536 KB)  03.06.2010    21.06.2010 

MěÚ Podbořany  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístnění stavby - stavební úpravy budovy bývalé školy čp.102, vodovovní a kanalizační přípojka .pdf (701 KB)                                                                                                                           03.06.2010     21.06.2010

MěÚ Podbořany  Veřejná vyhláška-oplocení pozemků v rámci zem výroby v Dětani.pdf (5403 KB)  03.06.2010     21.06.2010

KÚÚK                    Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009.pdf (224 KB)                           03.06.2010    21.06.2010

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce chodníku ve vrchní části obce Nepomyšl.doc     24.05.2010    25.06.2010

SOP                       Závěrečný účet SOP za rok 2009.pdf (316 KB)                                                11.05.2010     31.05.2010

PF ČR Louny       Oznámení o zamýšleném převodu - Chmelištná.pdf (69 KB)                       11.05.2010    11.08.2010

PF ČR Louny       Oznámení o zamýšleném převodu - Nepomyšl.pdf (72 KB)                          11.05.2010    11.08.2010

PF ČR Louny       Oznámení o zamýšleném převodu - Dětaň.pdf (92 KB)                                  11.05.2010    11.08.2010

Městys Nepomyšl  Volby do PS PČR - oznámení o době a místě konání voleb.pdf (896 KB) 10.05.2010   29.05.2010

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.4/2010 na pronájem nebyt.prostoru.pdf (926 KB)  07.05.2010   25.05.2010

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.3/2010 na prodej pozemku.pdf (1506 KB)      07.05.2010   25.05.2010

Městys Nepomyšl Záměr městyse Nepomyšl č.2/2010 na pronájem pozemků.pdf (1565 KB) 07.05.2010  25.05.2010

PF ČR Louny        Nabídka pozemků k pronájmu - Chmelištná.pdf (145 KB)                            04.05.2010     24.05.2010

FÚ Podbořany      Vyhláška-vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 .pdf (1173 KB)            03.05.2010     03.06.2010

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 42. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                               23.04.2010     30.04.2010

MŽP Chomutov     Stanovení DP Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nep..pdf (118 KB)  22.4.2010     31.5.2010

KÚÚK                      Pozvánka na 14.zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje..pdf (979 KB)   21.04.2010     05.05.2010

GA Energo technik Akce: V441-oprava ocel.konstrukcí nad ved.400kV.pdf (9329 KB)            19.04.2010     30.05.2010

MěÚ Kadaň           Veřejná vyhláška - Vítek Milan- uložení písemnosti.pdf (73 KB)                    19.04.2010     05.05.2010

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce chodníku ve spodní části obce Nepomyšl.doc     16.04.2010   14.05.2010

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky - "Nemovitost čp.104 - fasáda".doc (233 KB)        16.04.2010     14.05.2010

Městys Nepomyšl Volby do PS PČR - jmenování zapisovatele.pdf (492 KB)                              14.04.2010    30.04.2010

MěÚ Podbořany  Veřejná vyhláška - povolení Kanalizace a ČOV v Nepomyšli.pdf (319 KB)  13.04.2010    30.04.2010

PF ČR Louny      Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú.Dětaň.doc (35 KB)       29.03.2010    13.04.2010

Městys Nepomyšl  Volby do PS PČR.-stanovení min.počtu členů.pdf (59 KB)                             26.03.2010   10.04.2010  

KVS pro ÚK           "Domácí zabíjačky" na veřejném prostranství.pdf (90 KB)                                26.03.2010    10.04.2010 

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 41. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                                  19.03.2010   26.03.2010

MC Jablíčko Nepomyšl Pozvánka na Vítání jara v KD Nepomyšl dne 27.3.2010.pdf (154 KB) 19.03.2010   27.03.2010

KÚÚK                     Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje .pdf (1153 KB) 18.03.2010   31.03.2010

KVS Louny           Nařízení Státní veterinární správy-mimoř.veter.opatření.pdf (363 KB)       17.03.2010     30.04.2010 

Exekutorský úřad Plzeň Dražební vyhláška - dražba nemovitosti.pdf (207 KB)                       15.03.2010    20.04.2010

Finanční úřad Podbořany Dražební vyhláška č.1/2010 .pdf (179 KB)                                          15.03.2010     07.04.2010

Celní úřad Náchod Oznámení o uložení písemnosti - M.Motyka.pdf (38 KB)                               08.03.2010     24.03.2010

Celní úřad Praha   Oznámení o uložení písemnosti - M.Motyka.pdf (39 KB)                                08.03.2010     24.03.2010

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.1/2010.doc (439 KB)                                            08.03.2010     26.03.2010

PF ČR Louny         Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Nepomyšl.pdf              26.02.2010     26.05.2010

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 40. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                                 19.02.2010     26.02.2010

KÚÚK                      Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf (1023 KB)  05.02.2010    17.02.2010

Celní úřad Praha   Oznámení o uložení písemnosti - Martin Motyka.pdf (1439 KB)                     04.02.2010     22.02.20010

PF ČR Louny         Seznam nepronajatých pozemků ve správě PF ČR Louny .pdf (133 KB)   03.02.2010    

Městys Nepomyšl  Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce střechy čp. 104 v Nepomyšli".doc (234 KB) 04.02.2010     26.02.2010

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 39. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                                  22.01.2010       29.01.2010

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 38. mimořádné zasedání ZM Nepomyšl.doc (225 KB)             13.01.2010      21.01.2010

Městys Nepomyšl  Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2010.xls (51 KB)                       04.12.2009       29.12.2009

Městys Nepomyšl  OZV č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2010.doc (39 KB)                                                                            03.12.2009                                          

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.10/2009 na prodej pozemku.doc (433 KB)       03.12.2009      29.12.2009

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.9/2009 na prodej pozemku.doc (468 KB)         03.12.2009       29.12.2009

Městys Nepomyšl  Záměr městyse Nepomyšl č.8/2009 na prodej pozemku.doc (787 KB)         03.12.2009     29.12.2009

KÚÚK                     Návrh rozpočtu ÚK na rok 2010.pdf (3882 KB)                                                 27.11.2009     16.12.2009

PF ČR Louny          Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Nepomyšl.doc (27 KB)    24.11.2009     24.02.2010

Svazek obcí Podbořansko   Návrh rozpočového výhledu na rok 2012.doc (133 KB)                      12.11.2009    

Svazek obcí Podbořansko  Návrh rozpočtu na rok 2010.doc (134 KB)                                           12.11.2009

PF ČR Louny           Nabídka pozemků k pronájmu - Chmelištná.jpg (58 KB)                                   04.11.2009     20.11.2009

Celní úřad Praha D1 Oznámení o uložení písemnosti - M. Motyka.doc (66 KB)                                04.11.2009     20.11.2009

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 35. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                     23.10.2009     30.10.2009

FÚ Podbořany         Veřejná vyhláška o doručení - Dezider Tancoš, nar. 1962.pdf (128 KB)             19.10.2009     04.11.2009

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.7/2009 na prodej pozemku.doc (519 KB)             02.10.2009     30.10.2009

PF ČR Louny          Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Nepomyšl.doc (39 KB)         21.09.2009    21.12.2009

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 34. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                       18.09.2009   25.09.2009

MŽP Praha 10        Stanovisko k návrhu koncepce "Plán oblasti pov.Ohře a dol.Labe".pdf (699 KB)  10.09.2009   30.09.2009

FÚ Podbořany        Dražební vyhláška č.3/2009.doc (635 KB)                                                     10.09.2009       30.09.2009

Městys Nepomyšl   Nabídka k prodeji 4 byt. jednotek v Nepomyšli čp.93 a čp.94.doc (25 KB)     04.09.2009       24.09.2009

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.6/2009 na prodej pozemku.doc (435 KB)         04.09.2009       25.09.2009

Městys Nepomyšl   Záměr městyse Nepomyšl č.5/2009 na prodej pozemku.doc (829 KB)         04.09.2009     25.09.2009

Městys Nepomyšl  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu OVK.                                                                            + jmenování zapisovatele + poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků .doc (258 KB)   28.08.2009

MěÚ Podbořany   Veřejná vyhláška -J.Groč, garáž pro 2 os. automobily Dvérce.doc (280 KB)   24.08.2009     10.09.2009

MŽP Praha 10       Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Krajského programu snižování emisí ÚK                                                                                             a Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší ÚK.pdf (106 KB)                                                 24.08.2009     10.09.2009

Městys Nepomyšl  Pozvánka na 33. zasedání ZM Nepomyšl.doc (227 KB)                                   21.08.2009     28.08.2009

MěÚ Podbořany     Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístnění stavby - stavební povolení -                                                                                               Tomáš Vávra .- novostavba RD, kanalizační a vodovodní přípojky, Nepomyšl.doc (1006 KB)         19.08.2009     07.09.2009  

MěÚ Podbořany     Veřejná vyhláška - zákaz odběru vod z vodních toků.pdf (601 KB)                    13.08.2009     31.08.2009

MŽP Praha 10         Stanovistko k návrhu koncepce "Plán oblasti povodí Berounky".pdf (186 KB)   12.08.2009     31.08.2009

PF ČR Louny           Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Nepomyšl.doc (40 KB)       21.07.2009       21.10.2009

PF ČR Louny           Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Dvérce.doc (29 KB)            21.07.2009         21.10.2009  

KÚÚK                       VTE v lokalitě Nepomyšl - závěr zjišťovacího řízení.doc (649 KB)               14.07.2009         31.07.2009

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č. 4/2009 na pronájem pozemku.doc (313 KB)  03.07.2009         28.08.2009

Městys Nepomyšl     Záměr městyse Nepomyšl č. 3/2009 na prodej pozemku.doc (316 KB)        03.07.2009          28.08.2009

KVS pro Ústecký kraj   Nařízení č.6/2009 - mimoř.veter.opatření - tularemie zajíců.pdf (1003 KB)   01.07.2009         20.07.2009

Pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška -  rozhodnutí o zastavení řízení následných komplexních pozemkových

                                        úprav v katastrálním území  Buškovice .doc (556 KB)            25.06.2009    13.07.2009   

Městys Nepomyšl   Pozvánka na 32. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                  19.06.2009     26.06.2009

MěÚ Podbořany       Návrh koncepce  - "Plán oblasti povodí Berounky".pdf (572 KB)      19.06.2009   14.07.2009

KÚÚK                       VTE v lokalitě Nepomyšl - zahájení zjišťovacího řízení.doc (227 KB)  18.06.2009   10.07.2009

Městys Nepomyšl   Zpráva o výsledku přezkoumání hospod. za rok 2008.doc (391 KB)  08.06.2009  26.06.2009

Městys Nepomyšl   Návrh závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2008.xls (46 KB)     08.06.2009       26.06.2009

Městys Nepomyšl   Návrh závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2008 - příloha č.4.txt (31 KB)    08.06.2009    26.06.2008

Městys Nepomyšl   Návrh závěrečného účtu městyse Nepomyšl  za rok 2008 - příloha č.3.doc (391 KB)  08.06.2009   26.06.2009

Městys Nepomyšl   Návrh závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2008-příloha č.2.doc (679 KB)    08.06.2009   26.06.2009

Městys Nepomyšl   Návrh závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2008 - příloha č.1.txt (79 KB)     08.006.2009  26.06.2009

KÚÚK                       Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2008 .doc (248 KB)       04.06.2009        24.06.2009

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-novostavba RD - T.Vávra.doc (321 KB)   04.06.2009       06.07.2009

Městys Nepomyšl    Záměr městyse Nepomyšl č. 2/2009.doc (25 KB)                       04.06.2009         26.06.2009

Pozemkový úřad Louny Veřejná vyhláška- rozhodnutí o určení hranic v k.ú.Vroutek.doc (1247 KB)  22.05.2009

Městys Nepomyšl   Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce střechy č.p.82.doc (234 KB)   25.05.2009         25.06.2009

KÚÚK                      Oznámení -Přírodní rezervace Dětaňský chlum.doc (122 KB)     25.05.2009         15.06.2009

Svazek obcí Podb.   SOP - Závěrečný účet za rok 2008.doc (144 KB)                         27.05.2009       15.06.2009

Svazek obcí Podb.    SOP-zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r.2008.doc (354 KB)   27.05.2009       15.06.2009

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 31. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)                             22.05.2009       29.05.2009

Městys Nepomyšl    Vyhláška o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.doc (23 KB)   21.05.2009

FÚ Podbořany         Dražební vyhláška č. 1/2009.doc (214 KB)                                     18.05.2009       05.06.2009 

FÚ Podbořany          Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na r. 2009.pdf (27 KB)   30.04.2009       30.06.2009

KVS pro ÚK               Nařízení č.4/2009 - mor včelího plodu.pdf (1685 KB)                   30.04.2009       16.05.2009

Městys Nepomyšl     Volby do EP - jmenování zapisovatele.doc (216 KB)                   24.04.2009

Městys Nepomyšl     Pozvánka na 30. zasedání ZM.doc(226 KB)                                 17.04.2009        24.04.2009

Městys Nepomyšl     Volby do EP - stanovení min.počtu členů OVK.doc (231 KB)        06.04.2009

Celní úřad Chomutov Oznámení o uložení písemnosti - M.Hermann. doc (66 KB)         26.03.2009         14.04.2009

MěÚ Podbořany       Veřejná vyhláška - Nepomyšl-kanalizace a vodovod.doc (227 KB)  31.03.2009       30.04.2009  

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 29. zasedání ZM.doc (227 KB)                                 20.03.2009         27.03.2009

Městys Nepomyšl      Veřejnoprávní smlouva na projednávávání přestupků.pdf (1346 KB)   02.03.2009         18.03.2009

Městys Nepomyšl      Pozvánka na 28. zasedání ZM.doc (226 KB)                             20.02.2009          27.02.2009

FÚ Podbořany            Veřejná vyhláška o doručení - Aleš Jordánek.pdf (122 KB)     25.02.2009          13.03.2009

Městys Nepomyšl       Záměr městyse Nepomyšl č.1/2009.doc (25 KB)                        06.02.2009           27.02.2009

Městys Nepomyšl       Pozvánka na 27. zasedání ZM.doc (227 KB)                               23.01.2009           30.01.2009

KVS Ústí n. Labem     Mimoř.veter.opatření-povinné nouz.očkování.pdf (271 KB)     07.01.2009

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.13/2008.doc (24 KB)                   11.12.2008           29.12.2008

Městys Nepomyšl        Záměr městyse Nepomyšl č.12/2008.doc (25 KB)                     11.12.2008           29.12.2008

Městys Nepomyšl         OZV č.2/2008 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění,

                                       využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc.(39 KB)   03.12.2008

Městys Nepomyšl         Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2009.xls (36 KB)       01.12.2008             29.12.2008

Městys Nepomyšl         Pozvánka na 25. zasedání ZM Nepomyšl.doc (228 KB)            21.11.2008             28.11.2008

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepmyšl č.11/2008.doc (24 KB)                         12.11.2008             28.11.2008        

Svazek obcí Podbořansko  Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011.doc (55 KB)     24.10.2008            10.11.2008

Svazek obcí Podbořansko  Návrh rozpočtu na rok 2009.doc (57 KB)                               24.10.2008            10.11.2008

Městys Nepomyšl         Pozvánka na 24. zasedání ZM Nepomyšl.doc (226 KB)             24.10.2008             31.10.2008

Městys Nepomyšl          Pozvánka na 23. mimoř. zasedání ZM Nepomyšl.doc (224 KB)  06.10.2008           15.10.2008

Městys Nepomyšl         Záměr městyse Nepomyšl č.10/2008.doc (57 KB)                      03.10.2008

PF ČR Louny                 Veřejná obchodní soutěž na prodej pozemků.doc (415 KB)     30.09.2008             30.11.2008

ČEZ Distribuce, a.s.       Výzva ke kácení a okleštění stromoví.doc (714 KB)                   30.09.2008             15.11.2008

Městys Nepomyšl           Oznámení o době a místě konání voleb.doc (23 KB)                  30.09.2008            27.10.2008

Městys Nepomyšl           Pozvánka na 22. zasedání  ZM Nepomyšl.doc (228 KB)            19.09.2008             26.09.2008

MěÚ Podbořany             Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umíst. stavby.doc (621 KB)        22.08.2008             08.09.2008

KÚÚK                               Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva  ÚK.pdf (1113 KB)     22.08.2008               03.09.2008

Městys Nepomyšl           Pozvánka na 21. zasedání ZM Nepomyšl.doc (228 KB)             22.08.2008               29.08.2008

MěÚ Podbořany               Veřejná vyhláška - stožár na měření rychlosti ....doc (274 KB)  15.08.2008              16.09.2008

Městys Nepomyšl             Poptávka na dodání služeb drobných stavebních prací projektu  "Zlepšení technického stavu úřadu městyse v Nepomyšli.doc (245 KB)                                                                                                                15.08.2008              22.08.2008

Pozemkový úřad Louny  Veřejná vyhláška - oznámení o svolání úvodního jednání .doc (785 KB)   14.08.2008           01.09.2008

Městys Nepomyšl             Volby do zastupitelstev krajů  a  Senátu PČR - jmenování zapisovatele + stanovení minimálního počtu členů okrskové  volební komise.doc (246 KB)                                                                                     14.08.2008

Městys Nepomyšl             Záměr městyse Nepomyšl č.9/2008.doc (23 KB)                        12.08.2008               29.08.2008

Městys Nepomyšl             Pozvánka na mimořádné 20. zasedání ZM .doc (225 KB)         29.07.2008              05.08.2008

MŽP                                       Závěr zjišťovacího řízení.doc (70 KB)                                           28.07.2008                12.08.2008

Celní úřad Tábor               M.Motyka - oznámení o uložení písemnosti.doc (74 KB)           28.07.2008               12.08.2008

 Městys Nepomyšl               Záměr městyse Nepomyšl č.8/2008.doc (23 KB)                        11.07.2008

Stav. úřad Podbořany       Veřejná vyhláška  - oznámení - garáž.doc (254 KB)                   09.07.2008               11.08.2008

KÚÚK                                   Návrh plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe.doc (124 KB)  01.07.2008               31.12.2008

Městys Nepomyšl              Pozvánka na 19. zasedání ZM.doc (228 KB)                                 20.06.2008                 27.06.2008

KVS pro ÚK                         Upozornění chovatelům přežvýkavců.pdf (319 KB)                     19.06.2008                 18.12.2008

Městys Nepomyšl               Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2007.xls (177 KB)     09.06.2008               27.06.2008

JIZA Chomutov                  Upozornění vlastníkům - odstranění stromoví.doc (308 KB)       04.06.2008              

KÚÚK                                   Závěrečný účet  Ústeckého kraje za rok 2007.doc (432 KB)     04.06.2008                25.06.2008

Městys Nepomyšl               Záměr městyse Nepomyšl č.7/2008.doc (38 KB)                          04.06.2008                 20.06.2008

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-rozhodnutí -propojení vodov.řadů Dvérce.doc (439 KB)

                                                                                                                                                                        04.06.2008                 20.06.2008

Svazek obcí Podbořansko Závěrečný účet SOP za rok 2007.doc (346 KB)                            23.05.2008                 09.06.2008

Městys Nepomyšl              Pozvánka na 18. zasedání ZM.doc (226 KB)                                     23.05.2008                 30.05.2008

Městys Nepomyšl           Záměr městyse Nepomyšl č. 6/2008.doc (24 KB)                             07.05.2008                 30.05.2008

Městys Nepomyšl             Záměr městyse Nepomyšl č. 5/2008.doc (24 KB)                             07.05.2008                 30.05.2008

Stavební úřad Podbořany Veřejná vyhláška-propojení vodov.řadů Dvérce.doc (240 KB)      23.04.2008                 25.05.2008

KÚÚK                                 Pozvánka na 25. zas. zastupitelstva Ústeckého kraje (1119 KB)    18.04.2008                 30.04.2008

Městys Nepomyšl             Pozvánka na 17. zasedání ZM.doc (224 KB)                                        18.04.2008                25.04.2007

MŽP                                     Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany EVL.doc (269 KB)   14.04.2008                 30.04.2008

PF ČR Louny                     Veřejná obchodní soutěž na prodej pozemků.doc (468 KB)           07.04.2008                  25.06.2008

PF ČR Louny                       Veřejná nabídka pozemků  - Nepomyšl, Dětaň .doc (75 KB)           07.04.2008                 07.05.2008

Městys Nepomyšl               Záměr městyse Nepomyšl č.4/2008.doc (23 KB)                                 04.04.2008                05.04.2008

Městys Nepomyšl               Záměr městyse Nepomyšl č.3/2008.doc (23 KB)                                 04.04.2008                 25.04.2008

PF ČR Louny                       Veřejné výběrové řízení.doc (392 KB)                                                   27.03.2008

KÚÚK                                    Veřejná vyhláška - upozornění na možnost smluvní ochrany evropsky

                                               významné lokality doc. (432 KB)                                                             21.03.2008

Městys Nepomyšl                Pozvánka na 16. zasedání ZM.doc (226 KB)                                         21.03.2008                 31.03.2008

Stavební úřad Podbořany   Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby.doc (183 KB)       18.03.2008                 03.04.2008

Městys Nepomyšl                 Příručka  pro  případ ohroženi.doc (139 KB)                                         10.03.2008                  

Městys Nepomyšl                 Záměr městyse Nepomyšl č. 2/2008.doc (23 KB)                                10.03.2008                 28.03.2008

Městys Nepomyšl                 Záměr městyse Nepomyšl č. 1/2008.doc (23 KB)                                 10.03.2008                  28.03.2008              

Městys Nepomyšl                 Plakát - odvoz pytlů na tříděný odpad.doc (62 KB)                                07.03.2008

Městys Nepomyšl                 Pozvánka na 15. zasedání ZM.doc (226 KB)                                          22.02.2008                   29.02.2008

3M